Binnen vijf jaar genoeg beveiligde truckparkings

Ambitie: binnen vijf jaar 700 tot 900 vrachtautoparkeerplaatsen erbij

03-12-2018  Het Rijk en vier provincies (Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland) willen binnen vijf jaar een samenhangend netwerk van beveiligde truckparkings realiseren. Samen met het bedrijfsleven werken ze aan een pakket maatregelen – waaronder EU-subsidies – om het tekort aan truckparkeerplaatsen weg te werken. De parkeerplaatsen komen langs de belangrijkste vrachtroutes, de corridors A15/A12 en A16/A58/A67. Dit spraken Rijk en provincies vorige week af tijdens een bestuurlijk overleg over investeringen in infrastructuur.

Het huidige tekort van ruim 500 vrachtautoparkeerplaatsen op de corridors Rotterdam - Venlo en Rotterdam - Arnhem zorgt voor veel problemen. Chauffeurs zijn door het tekort aan parkeerplaatsen gedwongen om te parkeren op vluchtstroken langs snelwegen, in gemeenten of op bedrijventerreinen. Dat leidt tot overlast, bijvoorbeeld in de vorm van afval, geluid en (verkeers)onveilige situaties. Ook voor de arbeidsomstandigheden van vrachtautochauffeurs is dit een onwenselijke situatie. Als er niets gebeurt, loopt het tekort op termijn op tot 2000 parkeerplaatsen.

Gezamenlijke aanpak

Eerder dit jaar drongen wij samen met  VNO-NCW Brabant Zeeland, Transport en Logistiek Nederland (TLN) aan op een gezamenlijke aanpak van het tekort aan parkeerplaatsen. De ondernemersverenigingen zijn dan ook zeer tevreden met de ambities van het Rijk en de provincies om binnen vijf jaar 700 tot 900 vrachtautoparkeerplaatsen te realiseren. Om de plaatsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor chauffeurs is ook het juiste niveau van beveiliging en service van belang. 

Verder uitwerken

In september van dit jaar organiseerden de verenigingen een werkbezoek voor overheidsbestuurders van het Rijk en de vier provincies, met als doel om de parkeerproblematiek inzichtelijk te maken. Bij dat werkbezoek bood het bedrijfsleven een statement aan en is afgesproken dit probleem samen aan te pakken. In West-Brabant ondertekenden de verenigingen bovendien een intentieovereenkomst met de overheden in West-Brabant. Het Rijk, de provincies en het bedrijfsleven werken de komende tijd het maatregelenpakket verder uit.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder