Goedkeuring biedt stabiliteit en rechtszekerheid voor internationaal ondernemen

Leestijd: 2 minuten

14-06-2022  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft de Eerste Kamer een nieuwe nota gestuurd over CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. In de nota beantwoordt de minister vragen vanuit de vaste Eerste Kamercommissie voor BZ, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Deze vragen hebben betrekking op het klachtenmechanisme voor de duurzaamheidshoofdstukken in alle EU-handelsverdragen, waaronder CETA. Het verdrag moet nog door onder andere Nederland geratificeerd worden, en evofenedex zet zich hier al jaren actief voor in.

 

De Eerste Kamer behandelt momenteel de goedkeuringswet CETA. In de loop van 2020 hebben twee schriftelijke vragenrondes en twee expertbijeenkomsten plaatsgevonden. Na het ontvangen van een briefwisseling met de Europees Commissaris voor Handel, Dombrovskis, over het klachtenmechanisme, hadden GroenLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren nog een aantal verdiepende vragen gesteld. Deze vragen zijn nu beantwoord en de Eerste Kamer is voornemens het debat en de stemming over CETA spoedig te agenderen.

Achtergrond

Nederland heeft - net als Canada, de EU en de andere EU-lidstaten - in 2016 het CETA-handelsakkoord met Canada ondertekend. Op 15 februari 2017 heeft het Europees Parlement het akkoord goedgekeurd. De handelsafspraken in het akkoord worden sinds 21 september 2017 voorlopig toegepast. De Tweede Kamer heeft in 2020 over CETA gedebatteerd en vóór dit verdrag gestemd. evofenedex zet zich al jaren in voor ratificatie. Handelsverdragen reguleren de internationale handel en bieden bedrijven de stabiliteit en rechtszekerheid om internationaal te ondernemen.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder