Zoetermeer, 4 januari 2012

Verladersorganisatie EVO en de binnenvaartorganisatie Koninklijke Schuttevaer reageren geschokt op de stremming van het scheepvaartverkeer in het Twentekanaal als gevolg van de kapotte sluis bij Eefde. Dit is volgens de organisaties een ramp voor schippers en bedrijven die afhankelijk zijn van de Twentekanalen. De belangenorganisaties roepen Rijkswaterstaat daarom op de belanghebbenden goed en dagelijks over de voortgang te informeren. Ook roepen zij de politiek op om versneld een besluit te nemen over een tweede sluiskolk.

Goede informatievoorziening

De stremming door de afgebroken sluisdeur is voor schippers en bedrijven een ramp. Vooral omdat er op dit moment geen zicht is hoe lang de stremming gaat duren. Bedrijven zullen voor het vervoer van hun goederen uit moeten wijken naar het duurdere vervoer over de weg. Zij hebben daarom dringend behoefte aan informatie over de duur van de stremming. EVO en Schuttevaer wijzen Rijkswaterstaat zodoende op het belang van een dagelijkse en goede informatievoorziening over de verwachte duur van de stremming.

Snel besluit tweede sluiskolk

Daarnaast roepen de organisaties de politiek op snel een besluit te nemen over een tweede sluiskolk. Dit is nodig om het probleem van de lange wachttijden voor de scheepvaart bij de sluis te verminderen. Enkele jaren geleden is daartoe een planstudie gestart. De voorkeur gaat uit naar de bouw van een tweede sluiskolk. De studie duurt al enkele jaren maar er is nog steeds geen besluit genomen. Volgens planning moet het besluit in 2012 worden genomen, wil de bouw van de nieuwe sluiskolk in 2016 beginnen. Voor de uitvoering van het plan is er nog een tekort van vele miljoenen. EVO en Schuttevaer roepen de overheid op om hier een oplossing voor te zoeken. Door de stremming van dit moment wordt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk een tweede sluiskolk is.

Per jaar passeren ongeveer 15.000 schepen met grofweg 70.000 containers en ruim 6 miljoen ton lading de sluis. De lading betreft voornamelijk zout, zand en grind, veevoedergrondstoffen, olie en containers.