Binnenvaart sloopt de spits

Files bestrijden met een boot? Een binnenvaartschip blijkt een goede vervanger te zijn voor duizenden vrachtauto’s, zo leert een experiment van sloopbedrijf Beelen.

13-09-2017 Beelen Recycling groeide in vijftien jaar uit tot de grootste, duurzame aannemer in de sloopsector. Het bedrijf sloopt per jaar onder andere meer dan 350 gebouwen, waarbij echt bijna alles (99,45 procent) van het sloopafval wordt gerecycled. Als inzamelaar van afval heeft Beelen te maken met veel transporten over de weg, die voor een belangrijk deel ook nog tijdens de spits moeten worden afgewerkt. De Verkeersonderneming (een instituut met als belangrijkste doel het bereikbaar houden van Rotterdam) nam in 2016 contact op met Beelen om de mogelijkheden voor spits mijden te stimuleren. Daarbij werd ook het Beter Benutten-programma toegepast.

Eigen kade

Goed beschouwd zijn er voor Beelen twee mogelijkheden om het aantal ritten in de spits te verminderen: meer buiten de spits rijden door eerder en/of later te beginnen; of meer via het water gaan vervoeren. “Wij hebben er voor gekozen om meer van binnenvaart gebruik te gaan maken”, zegt René Koppenaal, directeur bij Beelen Rotterdam. “We maakten al op kleine schaal gebruik van binnenvaart, onze locatie in Vlaardingen beschikt over een eigen kade aan de Zeemanshaven. Het mes snijdt trouwens aan meerdere kanten, want ons werkgebied is groter geworden en daardoor gaat de aan- en afvoer van materialen over grotere afstanden plaatsvinden.”

Tienduizend ritten minder

De doelstelling van Beelen voor 2016 was om 480.000 ton puin per binnenvaart te gaan vervoeren. Dat betekende een toename van het volume per binnenvaart van ruim 140.000 ton, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2015. Wanneer dit volume wordt omgezet naar een gemiddeld gewicht van 27,5 ton per vrachtwagen, dan komt dat neer op ruim vijfduizend vrachtwagenritten die niet meer nodig zijn. Omdat elke volle rit ook vergezeld gaat van één lege rit, worden op die manier 10.180 ritten vermeden.

Spitmijdingen

Van alle ritten die Beelen rijdt, wordt 25 procent in de spits gereden. Dit komt neer op 2.545 ritten. Uitgaande van 250 werkdagen betekent dit per dag net iets meer dan tien ritten minder in de spits. In de praktijk is er in 2016 geen 140.000 ton, maar bijna 155.000 ton meer met binnenvaartschepen vervoerd. Dus het aantal spitsmijdingen blijkt nog groter te zijn.

Beelen luchtfoto


Het prijskaartje

In het geval van Beelen waren er geen (extra) investeringen noodzakelijk. De kade lag er al en ook de shovel en kraan die nodig zijn om de schepen te beladen, waren er al. Na afloop van het project heeft Beelen toch 40.000 euro uit de subsidiepot van het Beter Benutten Programma ontvangen. Dit geld is besteed aan het verder verbeteren van de laadomstandigheden voor schepen. Zo is er een trechter met transportband aangeschaft. Het laden van schepen is hierdoor niet alleen veel goedkoper geworden, het gaat ook nog eens veel sneller. Om 500.000 ton met de kraan te laden zijn de kosten ongeveer 150.000 euro.  De trechter met transportband kostte zo’n 140.000 euro en binnen een jaar blijkt de investering terugverdiend.

Rust op de locatie

Binnenvaart is nu een belangrijke modaliteit geworden in de totale aan- en afvoer van materialen bij Beelen. “Met de inzet van binnenvaart is er ook meer rust op de locatie ontstaan: de inzet van een schip van bijvoorbeeld tweeduizend ton leidt tot zo’n honderd minder voertuigbewegingen. Bij nieuwe projecten wordt binnenvaart vanaf nu standaard als optie meegenomen,” vertelt René Koppenaal.

Spoorballast

Beelen is op dit moment betrokken bij de renovatie van de spoorlijn van Hoek van Holland naar Schiedam. Hier moet zo’n 50.000 ton oude spoorballast vervangen worden door nieuwe spoorballast. Dat nieuwe materiaal is afkomstig uit Amsterdam. Het wordt per schip vanuit de hoofdstad vervoerd naar Vlaardingen en hoeft dan alleen nog maar vanuit Vlaardingen naar het werk gereden te worden. Dit scheelt zo’n vierduizend transporten over de weg vanuit Amsterdam. De oude spoorballast gaat grotendeels naar Utrecht en ook hiervoor wordt binnenvaart ingezet.

Beter benutten en evofenedex

evofenedex werkt nauw samen met betrokkenen in het Beter Benutten programma. Leden die willen weten of het Beter Benutten-project ook hoor hen interessant kan zijn kunnen hier meer lezen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder