21-12-2015  Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) wordt met ingang van 1 januari 2016 op een groot aantal punten gewijzigd. Dit meldt Rijkswaterstaat. De wijzigingen hebben betrekking op zowel de beroeps- als de recreatievaart.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Compensatie beperking vrij uitzicht door lading met behulp van camera en radar is toegestaan.
  • Gebruik reddingsvesten is verplicht voor bedrijfsmatige schepen.
  • Inland AIS is nu ook verplicht op alle BPR-wateren met een CEMT-klasse van I of hoger.
  • Spudpalen mogen alleen nog worden gebruikt waar dit specifiek is aangegeven.
  • Maximaal toegestane afmetingen zijn niet langer opgenomen.
  • Elektronische versie Handboek voor de marifonie toegestaan.
  • Doorvaren bij gele lichten tijdens openen/sluiten bruggen toegestaan

Meer informatie

In de bijlage 'Belangrijkste wijzigingen BPR per 1-1-2016' (pdf) zijn de belangrijkste wijzigingen nader uitgewerkt.