07-12-2017  De binnenvaarttanker ‘Vlaardingen’ van de Verenigde Tankrederij opent vanmiddag officieel het verbrede Breeddiep, een belangrijke verbinding voor de binnenvaart in Rotterdam. De vaarweg tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg is nu 350 breed in plaats van 75 meter. Het werk heeft tien maanden geduurd. Er was 16 miljoen euro mee gemoeid.

Grotere capaciteit

De verbreding - een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam - komt tegemoet aan de wens van de binnenvaart om de doorvaartcapaciteit van en naar de Maasvlakte te vergroten. Het moet bijdragen aan de verbetering van de achterlandverbindingen en het verhogen van de efficiency van de binnenvaart.

Containerschepen

De verbinding wordt steeds meer gebruikt, vooral door containerschepen, omdat de alternatieve route over het Hartelkanaal door een aantal bruggen een hoogtebeperking kent. Jaarlijks maken zo’n 50.000 voornamelijk binnenvaartschepen gebruik van deze passage.

Langsdam

Het materiaal dat is vrijgekomen tijdens de verbredingswerkzaamheden heeft voor een belangrijk deel een nieuwe bestemming gekregen in de zogenoemde ‘Groene Poort’ in de Nieuwe Waterweg tegenover Rozenburg. Het is gebruikt als ‘langsdam’ om daarachter natuurlijke oevers te laten ontstaan.