13-09-2011  Onder aanvoering van Holland Innovation Team werkt een groep Zuid-Hollandse bedrijven aan de ontwikkeling van een bio-lng-distributieschip voor kust- en binnenvaart. Eind volgend jaar moet de tanker in de vaart komen.

Het idee kreeg vorm nadat Peter van der Gaag van Holland Innovation Team had meegewerkt aan een seminar dat de Kennisalliantie samen met verladersorganisatie EVO in Bodegraven hield over bio-lng in het wegvervoer.

Vervoer tussen locaties

Het schip is onderdeel van een keten: Van der Gaag is initiatiefnemer voor een bio-lng-fabriek in Delfzijl en er zijn ook plannen om met A. Nobel & Zn. Bunkerservice een bio-lng-terminal te bouwen in Zwijndrecht. Beide zouden eind 2013 in bedrijf moeten zijn. Het schip moet de bio-lng vervoeren tussen de locaties en naar andere terminals en distributiepunten.

Boil-off

De bedoeling is dat het schip gaat varen op de boil-off van het bio-lng dat het vervoert. De boil-off is het gas dat vanzelf ontstaat door opwarming.

Samenwerking

In het project werkt Holland Innovation Team samen met VeKa Group, LNG River Shipping en Cryonorm Projects. Provincie Zuid-Holland heeft subsidie verstrekt via het programma Kennisnetwerken, dat wordt uitgevoerd door de Kennisalliantie.

Debat

Tijdens Ecomobiel 2011 organiseert Holland Innovation Team een debat over ‘small scale LNG en bio-LNG keten(s) in het wegtransport en de binnenvaart’. Daar komt ook het bio-lng-distributieschip aan bod. De vakbeurs voor groene mobiliteit vindt op 27 en 28 september 2011 plaats in Ahoy Rotterdam.