4-4-2011  Op initiatief van de Stuurgroep Greenrail Terminal Bleiswijk is een vervolgstudie uitgevoerd naar de opzet en exploitatiekosten van een railterminal bij Bleiswijk. De provincie Zuid-Holland wil als vervolg een maatschappelijk kosten- en batenanalyse laten maken, zoals nodig voor investeringen in nieuwe infrastructuur.

De terminal is gepland op een strook land tussen het terrein van de groothandels op Greenparc Bleiswijk en de spoorlijn Den Haag-Gouda. Die spoorlijn is gelijk een knelpunt voor een terminal. Tot vroeg in de avond rijden er zestien reizigerstreinen per uur over dit spoor. 's Avonds en 's nachts is volgens de opstellers van de studie meer ruimte op het spoor.

Bouw van de terminal gaat naar verwachting bijna dertig miljoen euroi kosten, dat grotendeels door het bedrijfsleven moet worden opgebracht. De strook tussen de bedrijven en de spoorbaan biedt voldoende ruimte om een terminal aan te leggen met vier sporen van ongeveer 700 meter en twee rijstroken voor aan- en afvoer van containers.

Voor exploitatie van de terminal wordt er van uitgegaan dat niet alleen de groenten- en bloemenexporteurs uit de regio gebruik zullen maken van de spoorverbinding. De terminal moet ook interessant zijn voor importerende groothandels in andere sectoren.