11-04-2017  evofenedex roept ondernemers die producten van en naar Groot-Brittannië im- of exporteren, op om waakzaam te blijven. De afgelopen dagen nam het aantal verstekelingen in Calais en andere oversteekplaatsen weer toe.

Hoek van Holland

evofenedex adviseert bedrijven die naar Groot-Brittannië afreizen, om dit via Hoek van Holland, Rotterdam of IJmuiden te doen. Door daadkrachtig optreden van de Nederlandse overheid is de situatie daar het meest veilig.

Wagenpark

Aan Handels- en productiebedrijven met een eigen wagenpark, geeft evofenedex de volgende tips mee om rekening mee te houden alvorens vertrek:

 • gebruik zoveel mogelijk trailers en voertuigen met gesloten opbouw;
 • maak afspraken met uw chauffeurs over hoe te handelen bij problemen met verstekelingen;
 • zorg dat chauffeurs en het kantoor altijd via een telefoonnummer bereikbaar zijn;
 • houdt contact met uw klant over de vorderingen van het transport
 • houdt controle op chauffeurs dat ze de checklist volgen.

Chauffeurs

Ook zijn er aandachtspunten waar chauffeurs op kunnen letten om te voorkomen dat migranten in of op de bestel- of vrachtauto klimmen. Voor vertrek of bij de laatste stop:

 • controleer de buitenkant op beschadigingen zoals wanden, palletkisten en sloten;
 • controleer onderzijde voertuigen en de ruimtes tussen trekker en oplegger;
 • sluit na het laden direct alle deuren die toegang bieden tot de lading en voorzie de deuren van passende sloten;
 • gebruik onderweg indien mogelijk alleen bewaakte parkeerterreinen;
 • parkeer voertuigen met de deuren tegen elkaar aan;
 • zorg voor voldoende eten en drinken zodat u in één keer door kunt rijden;
 • zorg voor voldoende en tijdige rustperiodes zodat u niet in de knel komt met rijtijden waardoor de haven van Calais of Duinkerken zonder tussenstop kan worden bereikt .

Tijdens de rit (of vanaf kantoor):

 • controleer het GPS-systeem, de on board-computer en deur-sensoren op correcte werking;
 • controleer bij koelvoertuigen regelmatig de temperatuuruitdraai – sterke afwijkingen kunnen namelijk duiden op geopende deuren.

Voor de oversteek:

 • stap niet onnodig uit het voertuig;
 • controleer het voertuig opnieuw;
 • meld verdachte zaken direct aan uw leidinggevende of opdrachtgever;
 • vraag bij twijfel aan de Franse autoriteiten een Co2-scan aan;
 • rij bij twijfel in geen geval de ‘UK control zone’ in; maar dring bij Franse, Belgische of Nederlandse handhavers aan op een extra controle. De boetebedragen van de Engelse Borderforce bedragen £2000 per geconstateerde vluchteling

Bezorgd

In juli 2014 meldde evofenedex voor het eerst een toename van het aantal meldingen van bedrijven over verstekelingen die in Calais bestel- of vrachtauto’s inklimmen. Soms hangen de verstekelingen aan het onderstel van de vrachtauto, maar veel vaker dringen ze de laadruimte binnen. Soms bevinden de verstekelingen zich een dag in de laadruimte, waardoor de bloemen, vleeswaren of andere goederen worden afgekeurd. Hierdoor loopt de schade bij sommige bedrijven in de tonnen. Ondernemers zijn vooral in toenemende mate bezorgd omdat zowel chauffeurs als verstekelingen door de oversteekacties gevaar lopen.