CDA:

“Bij grensoverschrijdende terreurdreiging zijn grenscontroles onontkoombaar, hoe lastig dat ook kan zijn voor personen en voor verladers. Aan de andere kant is het heel stoer om te zeggen: alle grenzen dicht, maar dan heb je straks in Nederland geen baan meer over. Nederland is distributieland, daar ligt de kern van onze toekomst.”

ChristenUnie:

“Economische samenwerking binnen Europa en een veilige en efficiënte goederenstroom zijn belangrijk. Het kan overigens nog veel slimmer en efficiënter met behulp van een toekomstbestendige ICT-infrastructuur.”

D66:

“Ja. Wij willen niet dat Nederlandse vrachtwagens weer overal in Europa uren aan de grens moeten wachten. Het vrije verkeer van personen, diensten én goederen is een van de grootste verworvenheden van de Europese samenwerking. Handel zorgt voor Nederlandse banen. Voor D66 blijft het prioriteit dat ondernemers makkelijk door heel Europa zaken kunnen doen.”

GroenLinks:

“Het transport van goederen moet altijd zo efficiënt mogelijk gebeuren, dit is uiteindelijk ook het veiligst en het duurzaamst. Dit vraagt brede Europese samenwerking, waarvoor GroenLinks zich graag inzet.”

PvdA:

“Ons land is een export- en handelsland bij uitstek en we zijn goed in logistiek. Daarom hebben wij baat bij open grenzen en een goede infrastructuur in de hele EU. Om onze vrije samenleving te beschermen tegen terrorisme zijn meer controles noodzakelijk geworden, maar de gevolgen voor bedrijfsleven en samenleving moeten niet te groot zijn.”

SGP

“Ja. De SGP maakt zich sterk voor de binnenvaart, ook op Europees niveau. Nederland moet zich verder inzetten voor het toelaten van de zogenoemde ecocombi’s in andere landen. Ook pleiten we voor betere afstemming van regelgeving en handhaving tussen EU-landen. Dus geen (tien)duizenden euro’s verschil in boete bij dezelfde overtreding.”

SP:

“Handel met andere Europese landen is voor Nederland van groot belang. Dat moeten we zo efficiënt, maar ook zo veilig mogelijk organiseren. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het verbeteren van de douaneafhandeling. In Nederland, maar ook in andere EU-lidstaten. Of aan investeringen in veilige parkeerplaatsen en andere voorzieningen voor chauffeurs.”

VVD:

“Absoluut. De Rotterdamse haven en Schiphol genereren een enorme goederenstroom naar het Europese achterland. Dus vanuit het Nederlands belang bekeken is een veilige en efficiënte doorstroom van goederen cruciaal. De VVD is scherp op een gelijk Europees speelveld voor onze mainports. En wij willen dat de reis per vrachtwagen, binnenvaartschip of trein zo efficiënt mogelijk verloopt.”