Blockchain biedt kansen voor transparantie over CO2-uitstoot

Blockchain biedt kansen voor transparantie over CO2-uitstoot Onderzoekers Hogeschool Rotterdam wijzen nog wel op tekorten in ICT en gebrek aan datatransparantie

12-04-2019  Kan blockchain helpen de CO2-footprint van wegtransport in beeld te brengen? En kan dat op basis van blockchaintechnologie ontwikkeld worden? Met die onderzoeksvragen gingen studenten van de Hogeschool, ondersteund door onze vereniging, aan de slag. De conclusie: het kan, maar ICT en datatransparantie vormen serieuze struikelblokken.

De basis van blockchaintechnologie is dat gebruikers onderling gegevens kunnen uitwisselen zonder tussenkomst van derden. De gegevens worden in een keten uitgewisseld waarbij ze door deze technologie niet gewijzigd kunnen worden. Dit waarborgt dus voor een groot deel de integriteit van de data en dus niet zozeer de kwaliteit.

Met blockchain zie je ook de historie van de opgebouwde gegevens, en hoe deze gegevens dus eventueel zijn gewijzigd. Met het delen van gegevens via blockchain wordt door betrokken partijen op basis van consensus bepaalt welke informatie waar is. Daarom is het van belang dat iedere deelnemende partij in de blockchain meerwaarde ervaart. Voor kleine bedrijven is het lastig om te zien wat de voordelen van datadelen kunnen zijn. Niets doen lijkt geen optie, maar wanneer is het juiste moment om met innovaties als blockchain technologie ervaring op te doen, of waait de hype wel weer over?

CO2 blockchain per product

Een voorbeeld van een blockchain waarbij dit interessant zou kunnen zijn is bij het bepalen van de uitstoot van CO2 van productie- en transportketen van consumentenproducten. Het uiteindelijke doel is dan dat een consument kan kiezen voor een avocado of dominospel met de laagste CO2 belasting, en wordt het verschil tussen verschillende herkomstlanden, productiewijzen en transportkosten inzichtelijk. Maar zover is het nog niet. De studenten van de Hogeschool Rotterdam richtten zich in eerste instantie op het potentieel van blokchain voor de transportketen.

Voldoende data

Op basis van een praktijkexperiment tussen een importeur en een vervoerders is exacte CO2-monitoring op productniveau technisch gezien wel mogelijk. Het onderzoek van de Hogeschool Rotterdam heeft laten zien dat de logistieke ketenpartijen wél beschikken over de eigen data en in staat zijn om elkaar te controleren op deze data. De manier waarop deze data wordt gevormd en opgeslagen, verzekert de betrokken partijen dat de data integer is en dat deze niet achteraf te manipuleren is. Vervolgens is vastgesteld dat, bijvoorbeeld op basis van het OpenTripModel, op een uniforme manier data kan worden gedeeld tussen de verladers en vervoerders.

Partnerships zijn kansrijk voor pilots

Ook blijkt dat de huidige datastromen voldoende informatie bevatten om een CO2- footprint te bepalen per product en dat daarbij het brandstofverbruik, de gereden kilometers en de benuttingsgraad van het transport van belang zijn. Door de Hogeschool Rotterdam werd ook vastgesteld dat de verwachte toepassing van het gebruik van blockchain niet overeen kwam met de verwachtingen van de verschillende partijen. Daarnaast is een struikelblok dat er nieuwe ICT bij verladers moet worden geïmplementeerd, welke gekoppeld kan worden aan logistiek dienstverleners. Volledige transparantie over vervoersprestaties ligt echter vaak nog gevoelig. Daarom resulteert het onderzoek met de conclusie dat bij ketens waarin al nauw wordt samengewerkt aan de hand van partnerships, dat dit goede broedplaatsen zijn voor blockchain. Echter op het moment dat gevoelige data volledig transparant worden gemaakt , kunnen er zich ongemakkelijke situaties tussen bedrijven voordoen die metaforisch te vergelijken zijn als met je collega’s naar de sauna gaan.

Gelijk aan de invalshoek van het onderzoek van de Hogeschool verkennen we samen met TLN en de Topsector Logistiek de mogelijkheden van een MKB tool voor het registreren van CO2 prestaties voor de logistieke keten. Daarbij wordt onder andere de reeds opgebouwde kennis en ervaringen gebruikt van Ecochain en Lean & green off road. Daarnaast is er in Rotterdam het blockchain-lab opgezet. Het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en het InnovationQuarter helpt daarin MKB-bedrijven met het opzetten van experimenten.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder