Namens de European Shippers Council (ESC), de Europese koepelorganisatie voor verladers, sprak ik op de wereldwijde douaneconferentie over Authorised Economic Operator (AEO) in Madrid.

AEO

AEO is een programma dat het voor bedrijven mogelijk maakt om eenvoudigere procedures bij in- en uitvoer van goederen toe te passen. Daarnaast moet het bijdragen aan een veiliger goederenstroom. De Wereld Douane Organisatie ontwikkelde daarvoor een basismodel (SAFE Framework), terwijl inmiddels zestig landen een eigen programma hebben ontwikkeld. Er zijn landen die al erg ver zijn met de ontwikkeling hiervan, terwijl andere landen eigenlijk nog moeten beginnen.

Samenwerking

Op de conferentie werd veel aandacht besteed aan de samenwerking met het bedrijfsleven. Zelf besteedde ik in mijn verhaal vooral aandacht aan de samenwerking van de douane met andere diensten aan de grens, zoals in Nederland bijvoorbeeld de Nederlandse voedsel en warenautoriteit (NVWa) of de Marechaussee. Als er naast de douane ook nog een andere dienst betrokken is bij de in- of uitvoer, stijgen de kosten al gauw met 100 euro. Hier valt dus (ook in Nederland) nog veel te verbeteren.

Een leuk initiatief komt uit Jamaica – de verbindingsambtenaar tussen douane en bedrijf (in Nederland heet dat een klantmanager) is ook degene die ‘troubleshooter’ is voor andere overheidsdiensten. Heel efficiënt eigenlijk.

Waar ik na de conferentie van overtuigd ben, is dat AEO steeds meer de wereldwijde standaard wordt. Het is zeker geen eendagsvlieg. Nee, AEO is here to stay. In Nederland en in Jamaica.