21-02-2014   De containerlijnvaartmarkt maakt grote pieken en diepe dalen door. Rederijen zorgen voor een aanbodoverschot, terwijl de markt van ladingaanbod de afgelopen jaren beperkt bleef. Of dit een inschattingsfout is geweest van rederijen of door de lange economische en financiële crises komt, is onzeker. Dat de gehele markt ermee te maken heeft, staat buiten kijf.

Klant

Wat moet de verlader met deze containerlijnvaartrederijen? Verladers zijn als ladingeigenaren immers de directe klanten van de rederijen. Rederijen die, ook vandaag de dag, hun eigen overcapaciteit in stand houden door nog meer nieuwe schepen te laten bouwen. Naar mijn mening kan de verlader maar één ding doen: een beroep doen op het onderscheidend vermogen van de individuele rederij. Die moet laten zien dat hij zijn klant kent en zijn operatie en dienstverlening op diezelfde klant afstemt.

Deze individuele containerlijnvaartrederijen vormen ondertussen steeds vaker allianties – met mogelijk grote gevolgen voor verladers. Recente voorbeelden zijn de aankondiging van de P3 en de aansluiting van Evergreen bij de CKYH-alliantie.

Gevolgen

Het is bijvoorbeeld een trend dat het aantal aanloophavens op intercontinentale vaarroutes wordt teruggebracht. Hierdoor moeten de containers via een hub, zoals Rotterdam, naar de bestemmingshaven worden vervoerd. Dit betekent dus een extra schakel die tijd en geld kost.

Of is de impact veel groter, namelijk dat allianties in de containerlijnvaart een opmaat zijn voor een totaal andere opzet van de gehele maritieme sector? De discussie over de rol van allianties in de containerlijnvaart verdient daarom onze speciale aandacht.

EVO Zeevrachtcongres

Aan welke mededingingsrechtelijke spelregels dienen rederijen zich te houden? Welk effect heeft een alliantie op de vrachtprijs? Wat is de rol van de havenautoriteit in deze industrie? En hoe ziet de toekomst van de containerlijnvaart eruit? Op al deze vragen wordt tijdens het EVO Zeevrachtcongres 2014 op 14 maart een antwoord gegeven.

U bent daarom van harte uitgenodigd om met reders, terminals, expediteurs, havenautoriteiten, wetenschappers, beleidsmakers én collega-verladers in debat te gaan. Zodat u aan het einde van de dag wat u als verlader van de allianties kunt verwachten en hoe u ermee om kunt gaan.

Ik zie u graag op 14 maart!