31-05-2013  Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) heeft onlangs laten weten dat zij vindt dat heftruckopleidingen moeten worden gecertificeerd. Kuiken is inmiddels door diverse partijen benaderd over dit onderwerp.

Sanering

Ook EVO heeft nog niet zo lang geleden een goed gesprek gehad met mevrouw Kuiken, die opleidingsland blijkbaar wakker wil schudden. Op zich terecht, maar het uitgangspunt om de minister een verplichte certificering te laten invoeren, vinden wij op dit moment het kind met het badwater weggooien. Er zijn teveel goede opleidingen. Bovendien moet de markt zelf de sanering doen.

Kamervragen

Kuiken heeft onlangs Kamervragen aan de minister over dit vraagstuk gesteld. Zo vroeg ze: ‘Bent u bekend met signalen dat opleidingen voor heftruckchauffeurs kwalitatief onder de maat zijn en niet garanderen dat een werknemer voldoende gekwalificeerd is om veilig met een heftruck te werken?’

EVO en een groot deel van het bedrijfsleven weten als geen ander dat er genoeg opleiders en opleidingen zijn die kwalitatief onder de maat zijn – en dat gaat inderdaad ten koste van de veiligheid. Misschien moeten we met behulp van hetzelfde bedrijfsleven daar eens een zwartboek van maken, om werkgevers te informeren.

Want, let wel, de werkgever is verantwoordelijk voor een goede opleiding voor zijn werknemers.

Echte veiligheid

De werkgever is het haasje als blijkt dat hij beter had kunnen weten. Maar zijn werknemer nog veel meer als hij of zij een ongeluk krijgt. Waar moet een opleiding dan aan voldoen, wil je enige mate van zekerheid hebben? Een belangrijk vraag waar wat ons betreft ook de inspecteurs naar kijken. Het gaat immers om veiligheid. Echte veiligheid.

Daar hecht EVO groot belang aan. Een paar weken geleden werd in dat kader in Dublin de campagne Heftruckhelden, een initiatief van EVO en Gezond Transport, bekroond met de ‘European Good Practice Award’. De campagne richt zich op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van heftruckchauffeurs. De jury noemde het in haar rapport ‘een praktische mix van heftruckrijden en interactieve workshops, bedoeld voor zowel chauffeur, magazijnpersoneel als management, die bijdraagt aan een verhoging van het veiligheidsbewustzijn.’

Lege huls

Kuiken gaat vandaag zelf een heftruckopleiding volgen. EVO wenst haar uiteraard veel succes. Want: een Heftruckheld ben je niet zomaar. Veiligheidsbewustzijn tussen de oren, dat is het belangrijkste. Wij zijn dan ook benieuwd hoe het Kamerlid de opleiding beoordeelt.

Kuiken heeft de minister ook gevraagd of hij de mening deelt dat de opleidingen geen ‘lege huls’ mogen zijn. De minister zal ongetwijfeld volstaan met ‘ja’. EVO vindt natuurlijk ook dat die opleidingen geen lege huls mogen zijn. Maar: moet dat aan de minister gevraagd worden, of moeten we dat aan de inkoper van opleidingen vragen? De inkoper van opleidingen moet immers nagaan of opleidingen die scherp geprijsd zijn wel aan de belangrijkste criteria voldoen.

De werknemer moet beseffen dat zijn werkgever verantwoordelijk is. We moeten meer naar het nemen van eigen verantwoordelijkheden toe.