Samenwerken is dé logistieke trend van dit moment. Echter, in een wereld waar ieder zijn eigen doelstellingen, incentives en belangen heeft, is samenwerken niet zo vanzelfsprekend.

Volgorde

Samenwerken kent een eenduidige volgorde: eerst intern samenwerken, dan samenwerken met toeleveranciers en pas dan samenwerken met andere partijen. De eerste stap, interne samenwerking, is vaak al verassend moeilijk. Maar wie intern niet kan samenwerken, zal dat met andere partijen ook niet kunnen. Dat is immers nog veel lastiger.

Gezamenlijk doel

Vergelijk de organisatie met een sportteam en de verschillende afdelingen met de teamspelers. Als je als team wilt presteren, moet je eerst een gezamenlijk doel vaststellen. Om dat doel te bereiken heb je alle individuele spelers heel hard nodig. Die zullen echter hun eigen belang wel ondergeschikt moeten maken aan het teambelang. 

Het gezamenlijk doel kan niet opgelegd worden, maar moet door alle spelers ook echt als zodanig gevoeld en beleefd worden. Betrokkenheid en participatie zijn hierbij geen loze kreten maar vormen de essentie van een goede teamprestatie.

Interne supply chain

Samenwerken binnen organisaties concentreert zich vaak op processen zoals bijvoorbeeld het ‘order-to-cash proces’ of het productontwikkelingsproces. We spreken ook wel van een interne supply chain – een keten waarbij diverse specialisten uit diverse afdelingen betrokken zijn. Interne ketensamenwerking moet leiden tot een situatie waarbij eenieder de eigen expertise inzet voor het gezamenlijk procesbelang. 

De afdeling logistiek heeft bijna traditioneel een moeizame relatie met de commerciële afdeling. Interne ketensamenwerking moet de schotten tussen deze afdelingen neerhalen. Sales & Operations-planning (S&OP) is daartoe een goede eerste stap. Samen plannen is echter niet een doel op zich maar slechts een middel om de gezamenlijke strategische bedrijfsdoelstelling te behalen.

Wie goed doet, goed ontmoet

Wat kan logistiek doen om samenwerking te initialiseren? Dat begint bij het los durven laten van de op zichzelf gerichte blik. Vraag je eens af: wat kan logistiek bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie en aan het creëren van klantwaarde? En hoe kan Logistiek helpen om de doelstellingen van de andere afdelingen te bereiken? 

Wie op die manier de hand uitsteekt, ontdekt dat anderen ook graag met jou meedenken. En daarmee is het zaadje van een vruchtbare samenwerking gepland.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder