28-05-013  In april vonden de beroemde Global Liner Shipping Conference in Londen en het eerste EVO-Zeevrachtcongres plaats. De TOC Container Supply Chain Exhibition and Conference wordt op 25 juni in Rotterdam gehouden. Bijeenkomsten, seminars en conferenties over containertransport zijn dus hot. Containertransport is blijkbaar een heel populair onderwerp.

Logisch ook; veel verschillende typen bedrijven zijn van containertransport afhankelijk. Het goede nieuws daarbij is dat verladersorganisaties zoals EVO, al dan niet met rugdekking van de European Shippers’ Council (ESC), steeds nadrukkelijker hun stempel op deze events weten te drukken. Dat is belangrijk voor de verladers, de verenigingen zelf, maar ook voor al die supply chain-partners die graag willen weten wat de uiteindelijke opdrachtgever of ontvanger nu feitelijk voor eisen stelt aan de markt.

Weegverplichting containergewichten

Op de komende TOC-conferentie zal bijvoorbeeld Paola Lancelotti, secretaris-generaal van de ESC, haar kijk op het vraagstuk van onjuist geregistreerde containergewichten presenteren. Het is noodzakelijk dat het verladersgeluid over dit onderwerp een podium krijgt zoals deze. Dit omdat veel overheden nu hard werken aan een wereldwijd geldende weegverplichting voor iedere beladen container. De ESC denkt dat het containervervoer over zee zeker veiliger kan, maar gelooft niet dat een wereldwijd geldende weegverplichting van containers voor verladers de veiligheid op zee ten goede zal komen.

Hoe meer partijen er van overtuigd worden dat verplicht wegen van alle containers het benoemde probleem, namelijk overboord slaande containers, niet oplost, hoe groter de kans dat overheden die plannen ook los laten. Voor verladers is het dus van belang dat hun vertegenwoordigers podia als deze kiezen om dit soort boodschappen aan de supply chain-partners mee te geven.

Netwerken en extra kennis

Naast de verladers, die bijna altijd gratis kunnen participeren, komen ook veel supply chain-partners naar events zoals de TOC-conferentie. Zij willen ideeën opdoen en luisteren naar sprekers uit andere vakgebieden. Kortom, ook lijnvaartrederijen, consultants, wegvervoerders, binnenvaartschippers, spoorvervoerders, roeiers, sjorders, cargadoors, stuwadoors, loodsen, ambtenaren en expediteurs vinden hier informatie die hen weer wijzer maakt over de staat van de markt van het containervervoer. Dit soort congressen en events bieden een grote kans op extra netwerken én extra kennis. Kortom, de container is hip.