29-01-2013 De rol van de logistieke professional is de afgelopen 10 jaar veranderd in die van een schaap met 5 poten. Om aan deze sterk veranderende kwaliteitsvraag te kunnen voldoen, is het goed opleiden van personeel belangrijker dan ooit. EVO faciliteert haar leden hierbij. 

Studenten, de werknemers van de toekomst, moeten tijdens hun (logistieke) opleiding niet alleen de juiste kennis, maar ook voldoende praktijkervaring opdoen en competenties ontwikkelen die belangrijk zijn voor het (logistieke) beroepsveld. Het programma Topcoaches voor Toptalent speelt hierbij een belangrijke rol.

Verkleinen kloof tussen opleiding en praktijk

In 2008 won het Kennisakkoord Logistiek de hbo-Innovatieprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een project dat in hoge mate bijdraagt aan vernieuwing en innovatie van het onderwijs en de beroepspraktijk. Uit het Kennisakkoord Logistiek zijn tot nu toe succesvolle producten en initiatieven voortgekomen, zoals docenten van hbo-opleidingen die ‘stage’ gaan lopen in het bedrijfsleven, Company College, de DigiScan, de Stichting Nederland is Logistiek én Topcoaches voor Toptalent. 

Topcoaches voor Toptalent is een coachingsprogramma voor logistieke toptalenten. Jaarlijks komen 10 -15 ambitieuze vierdejaars hbo-studenten Logistiek of Technische Bedrijfskunde van verschillende hogescholen voor dit programma in aanmerking. Met de kennis van afgestudeerde studenten zit het vaak wel goed, maar de geleerde competenties sluiten nog niet altijd aan op de wensen van het bedrijfsleven. Topcoaches voor Toptalent is ontstaan om de kenniskloof tussen opleiding en de praktijk in het bedrijfsleven te verkleinen. 

Het programma is een samenwerking van EVO met ondermeer TLN en de hogescholen uit het Kennisakkoord Logistiek.   

Competenties, competenties, competenties 

Mede in het kader van het 5-jarig jubileum van het Topcoaches-programma, heeft EVO onlangs onderzoek gedaan onder de bijna 70 topstudenten die de afgelopen 5 jaar het programma hebben gevolgd. Doel van het onderzoek was om te bekijken hoe het met de (nu) ex-studenten gaat, welke competenties zij in hun werk als belangrijk ervaren en of die competenties voldoende in hun opleiding naar voren zijn gekomen. 

33% van de studenten deed mee met het programma om zich persoonlijk verder te ontwikkelen en kennis en inzicht te krijgen in de eigen competenties en daar aan te kunnen werken. Zij vinden empathie, motiveren en beïnvloeden, overtuigingskracht en probleemoplossend vermogen de belangrijkste competenties in hun werk, maar geven aan dat juist deze competenties tijdens hun opleiding niet goed naar voren zijn gekomen. Analytisch vermogen en samenwerken vinden zij ook belangrijk, en die zijn in hun opleiding in het algemeen wel behandeld. 

Het blijft werken aan een verdere aansluiting met het bedrijfsleven. Competentiegericht onderwijs staat op de agenda’s bij de hogescholen, maar dit wil niet zeggen dat er effectief op de individuele competenties wordt ingezoemd. Topcoaches voor Toptalent blijft zich de komende 5 jaar, samen met de logistieke toptalenten, topcoaches en samenwerkingpartners hard maken voor competentiegericht hbo. 

Start 6e editie

De kick off van de 6e editie van het Topcoaches-programma heeft inmiddels plaatsgevonden. In 2013 gaan 12 logistieke topstudenten aan de slag bij Defensie, Havi Logistics, C1000/Jumbo, P&R Logistics, Saver, TNT, Scania, Stiho, Deli XL, CB Logistics, Technische Unie en de Schotpoort Transport Groep. 

Op 31 januari aanstaande geeft EVO acte de presence met Topcoaches voor Toptalent tijdens het congres ‘Slim verbinden’ op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Meer informatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het programma Topcoaches voor Toptalent? Neem dan contact op met Jolanda Bakker van EVO. Telefonisch via 079 - 346 73 46 of maak gebruik van het reactieformulier rechts op deze pagina.