09-11-2016  Wat precies de betekenis is van de verkiezing van Donald Trump als volgende president van de Verenigde Staten en de nieuwe samenstelling van het Congres valt nog lastig te zeggen. Vast staat dat de ontwikkelingen aan de andere kant van de oceaan zeer relevant zijn voor alle in ons land gevestigde bedrijven die zakendoen met de Verenigde Staten.

Handelspartner

De VS is één van de top vijf handelspartners van Nederland. Met alleen al een exportwaarde in goederen en diensten van 36 miljard euro in 2014 staat er voor handelaren en producenten in Nederland veel op het spel. Kijken we daarnaast naar Trends in Export 2016 – de jaarlijkse monitor van gedrag en verwachtingen van internationale ondernemers in Nederland – zien we een sterke opmars van de VS als handelsland op alle vlakken: export, import, verwachte groei, nieuwe markt van toetreding en verwachte groei van investeringen. Mede daarom spannen EVO en Fenedex zich al lange tijd nationaal, in de EU en met onze partners in de VS in voor een goed verdrag dat in ieder geval voorziet in verlaging van (financiële) drempels en beperkingen voor import en export en goede samenwerking tussen respectievelijke overheidsdiensten, zoals de douane.

Punten van zorg

De campagne en uitslag leveren bij voorbaat punten van zorg op: er zijn aan de andere kant van de oceaan door de President Elect en andere kandidaat-politici in het afgelopen anderhalf jaar weinig hoopgevende uitspraken gedaan over handelsakkoorden. Protectionisme (America first) leek in de Trump-campagne voet aan de grond te krijgen. Tegelijkertijd weten we heel veel over toekomstig beleid nog niet. Dat brengt eerst en vooral extra onzekerheid met zich mee; onrust en volatiliteit op de valuta- en financiële markten liggen daarmee voor de korte termijn in ieder geval op de loer. Potentiële lichtpuntjes zijn er ook: wellicht dat het einde van de politieke impasse tussen Congres en President van positieve betekenis kan zijn of het feit dat de President Elect de samenwerking met de rest van de wereld benadrukte bij zijn overwinningsspeech, waarop meteen een uitnodiging van EU-leiders Tusk en Juncker volgde.

Koffiedik

Het blijft koffiedik kijken of de trends en verwachtingen van 2016 zich voortzetten, stagneren of keren. Of dat het beeld juist diffuser wordt, bijvoorbeeld doordat verwachtingen en resultaten m.b.t. export neerwaarts afbuigen, maar juist investeringen ten behoeve van lokale productie in de VS toenemen. Zoals wel vaker bij verkiezingen, weten we niet bij bekendmaking van de uitslag waar we aan toe zijn, maar pas nadat de rook van de campagne is opgetrokken, een regering is geformeerd en verkiezingsretoriek wordt omgezet in concrete plannen.