De lobby van EVO zorgt ervoor dat de belangen van Nederlandse verladers continu op het netvlies van beleidsmakers en marktpartijen staan. Beleidsadviseur Daniëlle Gevers Deynoot over een lobbyresultaat uit 2012: een doelgerichte aanpak van arbeidsveiligheid.

Er zijn nog steeds te veel ongevallen in het magazijn, soms ook met dodelijke afloop. Voor het bedrijf en voor werknemers is dat een slechte situatie.

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, zou zich genoodzaakt kunnen voelen om strengere maatregelen te nemen voor de hele sector. De aanpak is echter pragmatischer.

Inspectie

De inspectie SZW hanteert voor een aantal sectoren met grote risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers de zogeheten ‘sectoraanpak’. Transport en logistiek is daar één van. Naast inspectieprojecten gaat het daarbij bijvoorbeeld om verschillende voorlichtingsactiviteiten en overleg met branchepartijen.

Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is. Bij werkgevers en werknemers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun zaken op orde hebben, treedt de Inspectie SZW alleen op als daar concrete signalen voor zijn.

Pragmatisch

Leden van EVO die betrokken zijn bij veiligheidscampagnes kunnen rekenen op een minder stringente aanpak en meer doelgericht handhaven van de veiligheid op het werk. De Inspectie SZW zal pragmatisch te werk gaan en zich vooral richten op de aanpak van de notoire overtreders van de wet. De Tweede Kamer heeft aangestuurd op stringente handhaving bij juist deze bedrijven.

Op individueel vlak kan EVO in voorkomende gevallen een bemiddelende rol spelen.

EVO

Drie jaar lang heeft EVO de campagne Bewust Veilig gevoerd, evenals de campagne Heftruckhelden die wij samen met de Inspectie SZW en de stichting Gezond Transport hebben opgezet. De nieuwe activiteiten, opleidingen en advisering zijn gebaseerd op integrale aanpak van hoog tot laag.

Dit heeft geleid tot nauwe contacten met de inspectie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

EVO is nu een gezaghebbende organisatie op het gebied van arbeidsveiligheid en wordt regelmatig gevraagd om haar visie op arbeidsveiligheidsproblemen in de logistiek.

Mede dankzij de inspanningen van EVO is gekozen om doelgerichter te gaan inspecteren, zodat bedrijven die zich aan de regels houden niet onder de inspecties lijden.