03-02-2015  Het lijkt erop dat de containerlijnvaart langzaam de weg omhoog heeft teruggevonden. In de afgelopen jaren lieten rederijen in totaal miljardenverliezen optekenen. De eerste tekenen van herstel komen tot uiting met de publicatie van enkele miljoenen aan winsten. De vraag is alleen: waar komt dit door?

Marktwerking

Niet alleen de zeevrachttarieven, ook de vaarsnelheid van schepen en de olieprijs zijn historisch laag. Je zou verwachten dat ofwel de lage bunkerkosten worden doorberekend aan de klant (de verlader), ofwel dat de vaarsnelheid van schepen omhoog gaat. Niets is minder waar. Aan geen van beide knoppen die rederijen kunnen bedienen, wordt gedraaid. Betekent dit dat de rederijen blind zijn voor marktwerking en lagere kosten weigeren door te geven in de logistieke keten?

Innovaties

Of moeten we de invulling van de logistieke keten anders benaderen? Wat is er nodig om daadwerkelijk te vernieuwen in de logistieke keten en dan met name in het goederenvervoer over zee? Kan je innovaties volledig overlaten aan de markt of moet de overheid die afdwingen? En houden die vernieuwingen wel voldoende rekening met de duurzaamheidsdoelstellingen die de internationale politiek heeft geformuleerd?

Zeevrachtcongres

De antwoorden op deze vragen zijn alleen relevant als je ze vanuit de logistieke keten aanvliegt. Dat is dan ook precies wat we op het EVO Zeevrachtcongres 2015 doen. Is duurzaamheid en innovatie de zoektocht naar de heilige graal in de containerlijnvaart waard? Die vraag onderzoeken we, samen met alle ketenpartners, op 20 maart.

Europees beleid

Startend vanuit EVO-perspectief, de verlader, zal Jacqueline Bloemhof, hoogleraar duurzame logistiek aan Wageningen University, de duurzaamheidsuitdagingen van verladers belichten. Vervolgens licht Fotis Karamitsos namens de Europese Commissie de maritieme agenda van de in november aangetreden Commissie toe. Dit is dus dé kans om uw zorgen over de financiële impact van laagzwavelige brandstof of de afnemende keuzevrijheid voor verladers door alliantievorming in de containerlijnvaart te uiten.

Schaalvergroting

Bart Kuipers, haveneconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, neemt u mee in zijn gedachtenexperiment: wat is er nodig om een transportrevolutie te ontketenen? Hoe gaan we om met big data en prevaleert sociale innovatie boven technologische innovatie? Stijn Rubens en Cath Earl van maritiem onderzoeks- en adviesbureau Drewry geven u de meest recente getallen en cijfers over de stand van de schaalvergroting in de containerlijnvaart en toetsen of grotere schepen wel echt bijdragen aan de duurzaamheidsambities.

De wrap up is met een paneldiscussie, waar alle onderwerpen die eerder aan bod kwamen, terugkomen. Verlader, reder, duurzaamheidsgoeroe en scheepsontwerper kruisen de degens. Maar, het wordt natuurlijk pas een echt boeiend debat als u hieraan meedoet!

Meld u daarom snel aan