Wie de bladen openslaat (of door websites browst), wordt overstroomd met economisch nieuws zoals de CPB-ramingen, de groei in de eurozone, de AEX en vele andere indicatoren van economische ontwikkelingen. Helaas is de conclusie dat we voorlopig nog niet uit de crisis zijn.

Kans

In deze periode zijn veel organisaties vooral bezig met overleven. En met hopen op betere tijden. Enerzijds begrijpelijk – als je nu kopje onder gaat, kan je het wel vergeten. Maar het is vooral een gemiste kans. De uitspraak luidt: je moet het dak repareren als de zon schijnt. Maar de waarheid is dat, alleen als het spoelt van de regen, mensen de broodnodige veranderingen willen doorvoeren. Nu dus.

Aanpassingsvermogen

Die veranderingen zijn hard nodig. Zelfs als de economie aantrekt, zal het nooit meer zoals voor de crisis zijn. In de toekomstige tijd staan individuele klantwaarde, onderscheidend vermogen en wendbaarheid centraal. Anders gezegd: alleen als uw organisatie zich kan aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid is er een mooie toekomst mogelijk.

Capaciteit

Helaas beschouwen teveel logistieke organisaties zichzelf in essentie als een capaciteitsaanbieder (in de betekenis van het beschikbaar stellen van ‘volume’). In een zwakke economie met weinig vraag naar volume hebben die organisaties het moeilijk. Daarentegen gebruikt een organisatie die denkt in termen van toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen hetzelfde woord ‘capaciteit’, maar dan in de zin van aanwezige talenten, competenties en kundes.

Tegen de stroom in

Wie veranderingen tegenhoudt door zich te beroepen op de economische omstandigheden, zoekt feitelijk alleen maar excuses. Natuurlijk is het met wind mee een stuk makkelijker fietsen dan met wind tegen. Maar als u uw bedrijf laat meedeinen op de golven van de economie, bent u als manager eigenlijk geen knip voor de neus waard. Hier geldt het mooie gezegde: levende vissen zwemmen tegen de stroom in, alleen de dode drijven mee.

Ondernemerschap

Een echte ondernemer wordt niet somber van de economische toestand maar ziet vooral kansen. Daarbij is bedrijfskundig denken essentieel. Vergeet de economie. Welke unieke capaciteiten gaat u ontwikkelen? Hoe gaat u klantwaarde creëren en verbeteren? Hoe gaat u het verschil maken?