03-08-2016  Om veiliger te werken binnen uw magazijnomgeving, is een veiligheidscultuur essentieel. Dat klinkt gemakkelijker dan het is, want wat te doen als de bedrijfscultuur en de gewenste veiligheidscultuur uiteen lopen? Op 13 september tijdens het congres Trends in Warehousing is er de workshop ‘Veiligheid en uw bedrijfscultuur’. Daar leren deelnemers de eigen bedrijfscultuur te herkennen en te waarderen.

Rommel

Maar hoe herken je je bedrijfscultuur? En waarom is dit belangrijk? Ik bedacht mij dat wanneer iemand ergens gaat solliciteren hij of zij eerst zal willen weten wat de cultuur is van het betrokken bedrijf. Je wilt als sollicitant toch weten of je wel bij zo’n bedrijf past. Iets dergelijks gaat ook op bij het invoeren van een veiligheidscultuur in het magazijn. U wilt aan de slag met veiligheid en gezondheid in uw magazijn, maar de bedrijfscultuur geeft eigenlijk aan dat het een zooitje is. Op het bedrijfsterrein is het een enorme rommel en het management luistert opvallend weinig naar de werknemers. Ga er maar aan staan: hoe zorg je tegen die achtergrond voor een veilig en gezond magazijn?

Essentieel

In een iets gunstiger geval heeft u te maken met een zeer strakke bedrijfscultuur, waarin ook niet veel naar werknemers wordt geluisterd, alles top down gaat en medewerkers niet of nauwelijks participeren. Hoe zou dat gaan met een in te voeren veiligheidscultuur in het magazijn, waarin risicobewustzijn en gedrag juist essentieel is?

Gezond

Wie wil werken aan een (integrale) veiligheidscultuur in het magazijn, moet een gezonde organisatiecultuur als fundament hebben. Er dient sprake te zijn van duidelijke doelstellingen en kernwaarden, een breed gedragen bedrijfsbelang door alle geledingen heen en er moet oog zijn voor de mensen in de organisatie. Een andere belangrijke voorwaarde is dat er zowel top-down als bottom-up wordt gecommuniceerd. Een dergelijke aanpak is niet alleen voorbehouden aan grote bedrijven, ook op kleine(re) schaal gaat het om uitgangspunten en kernwaarden. Al begint een bedrijf maar het streven naar nul ongevallen en altijd een schone werkvloer. Daarbij is de input van de werknemers essentieel om risico’s aan te pakken.

Deelnemers aan de workshop op 13 september krijgen handvatten aangereikt hoe zij de bedrijfscultuur kunnen inschatten en hoe die de basis kan zijn voor een gedegen veiligheidsaanpak voor het magazijn.