15-06-2016  Het belang van EVO Regiobesturen mag nog meer aandacht krijgen dan nu het geval is. Immers, het zijn gremia die niet alleen over de bereikbaarheid van de betreffende regio gaan. Nee, regiobesturen behandelen veel meer relevante thema’s die voor ondernemers van essentieel belang zijn. Zelf ben ik secretaris van twee regiobesturen; Zuid-Holland en Zeeland. Daarom focus ik mij in deze blog op dit gebied.

Lobby en bereikbaarheid

Van oudsher behandelen deze regiobesturen de bereikbaarheidsdossiers en de bijbehorende lobby. Momenteel speelt het volgende: verbetering doorstroming op de A15, A20 en de N59, stedelijke distributie, aanleg spoor tussen Gent en Terneuzen. Betrokkenheid en lobby t.b.v. een betere bereikbaarheid loont altijd. Immers, de overheid raakt overtuigd van het belang en vindt voldoende financiële middelen. De wegen worden uiteindelijk aangelegd. Zo besparen wij elke dag tijd op de A4 Delft-Schiedam en op de A15 tussen de Maasvlaktes en Ridderkerk. Binnenkort beschikt het bedrijfsleven over de Rijnlandroute. De aanleg van deze weg start eind dit jaar.

Logistieke onderwerpen

Tegelijkertijd besteden deze regiobesturen voldoende aandacht aan logistieke en bedrijfskundige zaken zoals efficiency in het magazijn, internationale handel en douane, verduurzaming, alternatieve brandstoffen, arboveiligheid, juridische aspecten, digitale vrachtbrief Transfollow, etc. Dit is maar een korte greep uit de onderwerpen. Typerend voor de keuze van de thema’s is: ze zijn relevant en actueel. Dergelijke thema’s worden altijd door ervaren professionals behandeld. Het blijft niet alleen bij presentaties. Veel onderwerpen worden in interactieve sessies behandeld. Zo gaan de onderwerpen beter leven.

Netwerk en uitwisseling van ervaringen

Niet alleen tijdens de kwartaalbijeenkomsten maar gedurende uw hele betrokkenheid bij het regiobestuur bouwt aan een uitstekend netwerk van collega-logistici, managers, professionals en deskundigen die u graag zullen helpen. Iedere kwartaalbijeenkomst bevat een interessante rondleiding op locatie. Wij mogen dan productie- en logistieke processen bekijken.

Reserveer alvast 28 september (15-18 uur). Wij zullen dan uitvoerig aandacht gaan besteden aan de operationele proceskant in de logistiek onder leiding van o.a. René de Koster, professor of logistics and operations management at the Department of Technology and Operations Management, Rotterdam School of Management. Waar? De locatie wordt binnenkort bekend gemaakt.

Uw interesse is ongetwijfeld gewekt. Neem a.u.b. contact met mij op.