28-04-2015  Kunt u zich een ongeval voorstellen met een stalen coil (metaalrol) met een gewicht van 20 vrachtwagens? Daar wil je niet aan denken. Maar bij MCB doen we dat juist wel. We zijn als metaalgroothandel en als productiebedrijf met eigen magazijnen immers een hoog risicobedrijf.

Het rekensommetje is bekend: Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstellingsfactor x Effect (Kinney & Wiruth 1976). Medewerkers worden aan gevaarlijke werkzaamheden blootgesteld. De kans dat er iets gebeurt is groot en omdat we met zware materialen werken, zijn de effecten van ongevallen ook groot. Daarom is het adagium bij MCB: Safety First, veiligheid op één. Daarbij gaat het vooral om veiligheidsbesef, medewerkers die in hun handelen alert naar hun omgeving kijken.

Zorgen

Handel veilig, spreek anderen aan op onveilig gedrag en signaleer en meld onveilige situaties is de boodschap die we bij MCB dagelijks uitdragen. Er wordt wel eens gedacht dat een bedrijf veiliger wordt als er minder gevaarlijke situaties worden gemeld. Maar het is juist iets om je als directie zorgen over te maken. Niet het gevaar is minder, maar de alertheid van mensen om onveiligheid te signaleren.

Preventie

Statistisch gezien vormt elk ernstig ongeval het topje van de veiligheidspiramide. Er ligt een veelvoud aan ‘geringe’ incidenten, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties onder. Volgens bovengenoemde formule is sprake van zo’n zevenhonderd risicovolle situaties als één persoon in een hoog risicobedrijf blijvend letsel oploopt. Bij een ramp met enkele doden hebben we het over vierduizend gevaarlijke momenten. Preventie van ernstige effecten (E) zit dus ‘vooraan’ in de rekensom: alertheid bij het gevaar dat dagelijks op de loer ligt (R).

Safety First

Bij MCB hebben we op een recente themadag de puntjes nog eens op de i gezet. Waar staan we met alles wat we aan veiligheid doen en wat moet beter? Onze doelstelling is nul ongevallen met verzuim. We willen het Safety First gedachtegoed nu ook expliciet bij leveranciers en klanten toepassen als we daar met onveiligheid worden geconfronteerd. Dat zien we als onderdeel van een goede samenwerking en serviceverlening. Oplossingen bieden, met de MCB Campus kennis delen en gemeenschappelijk voor een veilige werkomgeving zorgen. Daar willen we voor staan.

Werkvreugde

Voor ons is veiligheid geen geïsoleerd thema. Medewerkers die in een veilige, georganiseerde omgeving werken, presteren beter, hebben een hogere productiviteit en ervaren meer werkvreugde. Binnen ons continu verbeterprogramma MCB Forward sturen we integraal op verbeteringen op al die vlakken. En dat levert duidelijk wat op.

Dennis Broeksteeg
Director Operations MCB Group