21-01-2015  In 2015 verandert er veel voor ondernemers. EVO organiseert daarom op donderdag 5 februari een informatiebijeenkomst over de vraag: flexibel logistiek personeel, bestaat dat nog?

Oproepovereenkomsten zijn er in alle soorten en maten, maar zijn in alle gevallen gewoon arbeidsovereenkomsten. Daar ontstaat nog wel eens verwarring over. Vanaf dit jaar wordt het er niet eenvoudiger op – binnenkort worden er veel wijzigingen doorgevoerd afkomstig uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Minister Asscher wil zijn wet aansprak schijnconstructies (WAS) nog dit jaar invoeren. Het is daarom belangrijk voor opdrachtgevers in alle sectoren, maar in bijzonder in het vervoer, zich nu al goed te laten informeren.

Flexibele arbeid

Hoog tijd dus voor wat do’s en don’ts. Neem allereerst geen concurrentiebedingen meer op in tijdelijke arbeidsovereenkomsten, tenzij er schriftelijk een uitgebreide motivering bij zit die opname rechtvaardigt. Agendeer ook tijdig dat de tijdelijke arbeidsovereenkomsten minimaal één maand voor afloop schriftelijk worden aangezegd om schadeplichtigheid te voorkomen. Let verder op dat:

  • Indien er een arbeidsovereenkomst overeen wordt gekomen voor de duur van zes maanden of korter, kan er geen proeftijd worden opgenomen. Sluit, indien toch gewenst, een net iets langere overeenkomst.
  • Sluit de loondoorbetalingsverplichting de eerste zes maanden uit.
  • Maak tot 1 juli 2015 nog maximaal gebruik van de huidige ketenregeling. Bijvoorbeeld door een contract te sluiten waardoor de keten van contracten meer dan 24 maanden duurt.
  • Maak eventueel gebruik van een uitzendbureau; hiervoor gelden aangepaste regels met betrekking tot o.a. de ketenregeling.

Ketenaansprakelijkheid

Op donderdag 5 februari bespreken we niet alleen de (on)mogelijkheden van flexibele arbeid anno 2015, maar ook de wet aanpak schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken. EVO wil dat deze nieuwe wetgeving niet onwerkbaar is voor opdrachtgevers. EVO spant zich dan ook in voor heldere spelregels zodat verladers vooraf weten waar ze eventueel aan moeten voldoen.