24-04-2017  Het leven van een veiligheidsadviseur gaat niet over rozen. Na een zware training en wekenlang puzzelen in de boeken volgt een pittig examen en dan ben je er nóg niet! Het is wat dat betreft net als met het behalen van je rijbewijs. Ná het slagen volgt pas het praktisch toepasbaar maken van het geleerde. En dat dat allemaal niet eenvoudig is weten we allemaal, tenminste als je regelmatig ‘op de weg’ zit.

Slagingskans

De opleiding tot veiligheidsadviseur is vooral bedoeld om (bij wegvervoer) het ADR goed te gebruiken en op die manier de weg te vinden in het boekwerk. Zodat je voorbereid bent op het CCV examen. De slagingspercentages tonen aan dat dit al lastig genoeg is. Zo’n 40 procent haalt het examen de eerste keer niet.

Overtuigingskracht

De VA, zoals de functie in de praktijk wordt genoemd, krijgt dagelijks te maken met de toepassing van soms lastig uit te leggen wet- en regelgeving. Daarna moet hij deze regels dan ook nog in het bedrijf zien door te voeren. Hiervoor is overtuigingskracht nodig richting de directie (voor de benodigde financiering), maar zeker ook naar de werkvloer (om bewustwording te creëren). Overtuigingskracht is de belangrijke eigenschap die elke goede VA moet hebben. En dát leer je niet in zes dagen cursus.

Praktijk

In de praktijk zit er dus veel meer aan vast. Wat zijn je verantwoordelijkheden? Hoe implementeer je veranderingen? Dit zijn slechts enkele vragen waar de VA tegenaan loopt en waarvoor hij vaardigheden nodig heeft. Daarom heeft evofenedex de training ‘Veiligheidsadviseur Plus’ die op 25 april van start gaat. Deze dient als oplossing voor de specialist die méér wil dan alleen het regeltje vinden. Een veelgehoorde uitspraak tijdens de VA cursus is namelijk: ‘ja, maar waar staat dat dan en staat het er écht zoals je het nu uitlegt?’

Kennisbehoefte

De VA bepaalt zélf de inhoud van deze extra training. Op basis van een inventarisatie van de kennisbehoefte van veiligheidsadviseurs helpt evofenedex deelnemers. Dit doen wij bijvoorbeeld bij het opstellen van beveiligingsplannen, het maken van de verplichte jaarverslagen, inbedding in kwaliteitssystemen en de samenwerking met hulpdiensten en de overheid. Door de extra controles van de inspectie op de kwaliteit van de jaarverslagen is deze ondersteuning geen overbodige luxe.

Arbo

Ook gaat de eendaagse opleiding in op het nut en de noodzaak (en inhoud) van trainingen voor uitvoerende medewerkers. Tot slot wordt de relatie met overige wetgeving, zoals arbo, milieu, reach, GHS, veiligheid en opslag gevaarlijke stoffen in het bedrijf, in de opleiding meegenomen.

Preventie

Het doel is uiteraard de preventieve werking van de inzet van een goede VA en de juiste en snelle informatievoorziening bij incidenten. Om deze hoofdtaak nog verder onder de aandacht te brengen is er de verkiezing van de veiligheidsadviseur van het jaar. Deze is bedoeld om het belang van de functie én de mens eens in het zonnetje te zetten. Als het gaat om fysieke veiligheid is het mijn ervaring dat we kansen laten liggen om ongevallen te voorkomen. En dát is nou precies de hoofdtaak van de VA.