28-05-2015  De terugkerende groei in de eurozone en het toenemende ondernemersvertrouwen onderstrepen het gelijk van de ‘positivo’s’ onder ons. Europa blijft belangrijk, zo blijkt ook weer uit ons laatste onderzoek ‘Trends in export’. Nog altijd gaat twee derde van onze export hierheen.

 Wie zich concentreert op ander, wat minder geruststellend nieuws, ziet Griekenland. Wel of niet uit de eurozone? Wel of geen schuldsanering? Sinds de Britse verkiezingen begin mei, kunnen we daar nu ook het referendum in 2017 aan toevoegen. Zo voegen wij als Europa nog wat geopolitiek toe aan de toch al rijke agenda van internationale onzekerheden. Alsof we met de situatie in Rusland, Oekraïne en het Midden-Oosten niet al genoeg turbulentie ondervinden.
 
Op bedrijfsniveau zien en horen wij echter veel goed nieuws. Vrijwel alle sectoren vertonen weer wat groei, zelfs sectoren die het de afgelopen jaren heel moeilijk hadden. 

Export 

Welke kant waait de wind, als het om export gaat? De stenen van het klassieke BRIC(T)-muurtje zijn definitief uit elkaar gevallen. China en India zijn weliswaar nog altijd veelbelovende doelmarkten, maar de complexiteit van het zakendoen is hoog, met een bijhorend risicoprofiel.

Op korte termijn zien we meer perspectief in de VS, waarvan de economie op dit moment met robuuste groeicijfers een mooie performance laat zien. Ook het recent afgesloten vrijhandelsverdrag met Canada zou een impuls voor de handel moeten leveren. Potentiële groeidiamanten vinden we verder in opkomende markten als Nigeria en sommige landen in Oost-Afrika (denk aan Ethiopië, Kenia en Tanzania), in Azië met Indonesië en in Zuid-Amerika met Colombia.

Supply chains

Ook zien we steeds meer tekenen dat oude businessmodellen niet meer werken en dat nieuwe spelers hun intrede doen. E-commerce neemt een enorme vlucht. Niet alleen worstelen veel lokale retailspelers in Nederland hiermee, op wereldschaal hebben bedrijven als Google, Amazon en AliBaba een steeds grotere impact.

Zeker in veel consumentenmarkten is het al lang niet meer een zaak van goedkoop inkopen of goedkoop produceren, maar vooral van het hebben van online toegang tot de consument met een steeds wisselend en actueel aanbod. Hierdoor zal ook de lokale supply chain met al dan niet een pakketje per consument thuis afgeleverd, zich moeten aanpassen.

Bedrijven die op tijd weten aan te haken op deze ontwikkeling, zouden hier de komende jaren best eens fors van kunnen profiteren.