07-03-2014  De tweede week van maart staat met dikgedrukte letters in de agenda’s van de mondiale luchtvrachttop. Dan vindt ook dit jaar het World Cargo Symposium van IATA (International Air Transport Association) plaats. Het wereldwijde luchtvrachtevenement waar iedereen die maar iets voorstelt in de luchtvracht samenkomt om de toekomst van de sector uit te stippelen.

Één vitaal onderdeel van de luchtvrachtketen ontbreek echter op dit evenement, en dat is de klant. Ofwel: de verlader.

Onderzoek

De luchtvrachtindustrie heeft grote moeite de verlader aan zich te binden. Veel verladers kiezen om diverse redenen, zoals kosten of duurzaamheid, minder vaak voor luchtvracht. Verladers gaan voor alternatieve vervoermiddelen zoals zeevracht. Maar ook het spoor tussen China en Europa wordt steeds vaker genoemd.

EVO heeft daarom samen met de ESC aangedrongen op een ‘modal shift’ onderzoek. IATA heeft deze oproep ter harte genomen en veel Nederlandse verladers zijn inmiddels geïnterviewd. Later deze week zullen de resultaten gepresenteerd worden.

Moderniseren

Het gebrek aan verladers op het symposium probeert EVO samen met de European Shippers’ Council (ESC) te compenseren door presentaties en panels op dit evenement te organiseren. Zo verzorgen Intel en Hewlett-Packard presentaties over de optimale modaliteitsmix en de behoeftes van verladers als het gaat om luchtvracht.

Onze insteek is duidelijk: de luchtvrachtketen moet moderniseren. De laatste dertig jaar is er weinig veranderd in deze ouderwetse industrie. Verladers hebben behoefte aan elektronisch boeken en documentuitwisseling. Bedrijven willen dat de industrie zich omvormt tot een moderne, betrouwbare deur-tot-deur oplossing die transparant is over de tarieven en de geleverde diensten.

Klantgedreven

EVO heeft een zeer duidelijk doel van haar leden meegekregen – de wensen van de verlader moeten centraal staan. Als de traditionele luchtvrachtindustrie er niet in slaagt dit de komende jaren te bereiken, ondervindt de industrie er zelf de gevolgen van. Het is 5 voor 12.