Het nieuwe (logistieke) paradigma is samenwerken – horizontale en ketensamenwerking. Samenwerken doe je met anderen. En dat gaat alleen als je die ander kan vertrouwen. Voor samenwerking is de kunst van het vertrouwen dus essentieel. Verstaat u die kunst?

Bij het samenwerken met andere partijen loop je namelijk altijd een risico. Het kan zomaar zijn dat de ander jouw vertrouwen beschaamd en uiteindelijk toch kiest voor zijn eigen belang. Hoe groter het risico, hoe meer er nodig is om de samenwerking tot een succes te maken.

Vertrouwen

Traditioneel proberen managers risico’s te beheersen door richtlijnen, protocollen, regels, wetten en vuistdikke contracten. De moderne wereld is echter zo dynamisch en complex dat regels en contracten de werkelijkheid nooit helemaal kunnen vangen. Vertrouwen is daarom een meer bij deze tijd passende variant van risicobeheersing.

Vertrouwen kan worden gedefinieerd als ‘het geloof in de competentie, de eerlijkheid en de wil om goed te doen van de ander.’

Vertrouwen begint dus bij de vertrouwer en wat die gelooft over degene die hij vertrouwt. Vertrouwen is dus persoonsgebonden – sommige mensen zijn goed van vertrouwen, anderen minder. Vaak gaat het nog meer over perceptie (beeldvorming) dan over feiten.

Slim

Een eerste stap naar vertrouwen is daarom om zo veel mogelijk gegevens over de ander te verzamelen. Zo kan ‘blind wantrouwen’ omslaan in ‘slim vertrouwen’.

Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de competentie (keurmerken en reputatie), eerlijkheid (gestoeld op ervaringen van uzelf en van anderen) en de wil om goed te doen (welke strategische doelen heeft de ander en hoe passen die bij de uwe).

Als u graag wilt dat de ander u vertrouwt, dan begint dit bij het zelf ‘betrouwbaar’ zijn. Dus: dat u zegt wat u doet en doet wat u zegt.

Nu gaat in iedere relatie wel eens wat mis. Dat is een ‘moment van de waarheid’. Niets maakt u in de ogen van de ander meer betrouwbaar dan als u in die gevallen oprechte excuses aanbiedt, de schade herstelt en aantoont dat u geleerd heeft van de gemaakte fout.

Competentie

Vertrouwen is de competentie die (logistieke) samenwerking laat groeien en bloeien. Of laat mislukken. Hoe goed bent u al in slim vertrouwen?