20-07-2016  Tijdens het congres Trends in Warehousing – op dinsdag 13 september - lanceert EVO, samen met BMWT en namens een brede vertegenwoordiging van magazijnhoudend Nederland, de Code Gezond en Veilig Magazijn. De code bestaat uit makkelijke en betaalbare oplossingen om een veilig en efficiënt magazijn te creëren. Een onderdeel van deze code zijn ook oplossingen om fysieke belasting te voorkomen.

Risico’s

Fysieke belasting is een gezondheidsrisico bij lichamelijk werk, zoals op- en overstapelen van goederen, orderpicken en handmatig laden van bijvoorbeeld containers. Door verkeerde of te zware belasting van het lichaam kunnen klachten ontstaan die na verloop van tijd zelfs tot uitval kunnen leiden. In een magazijn komen diverse vormen van fysieke belasting voor. Deze vormen worden door de werkgevers niet altijd onderkend, maar ook niet door de werknemer zelf. De werknemer beseft vaak niet de risico’s op langere termijn.

Tillen

Op diverse manieren is fysieke belasting aan te pakken. Afhankelijk van de situatie kan verbetering van het logistieke proces een oplossing zijn of vormen technische aanpassingen of hulpmiddelen de juiste aanpak. De mens kan ook voor verbetering zorgen. Een juiste instructie is hierbij van belang. Denk daarbij aan op de juiste wijze tillen, dragen, de rolcontainers duwen in plaats van trekken en zo zijn er meer mogelijkheden.

Taakroulatie

Een andere praktische manier om fysieke belasting van medewerkers aan te pakken is door het invoeren van taakroulatie. Door medewerkers afwisselende taken te geven en op verschillende werkplekken in te zetten, komt er variatie in de lichamelijke belasting. Die is dan minder eenzijdige en ook minder voortdurend.  Op die manier worden fysieke klachten voorkomen.

Uitleg

Bijkomend voordeel is dat medewerkers, die gewend zijn om wisselende taken uit te voeren, breder inzetbaar zijn en makkelijk taken van elkaar over kunnen nemen. Dit kan ook leiden tot een betere samenwerking in het team. Een zeer pragmatische en praktische aanpak van een situatie die anders tot grote problemen zou kunnen leiden. Fysieke (over)belasting van het bewegingsapparaat leidt veelal tot langdurig verzuim. De oplossing vergt wel begeleiding en instructie, want er is een risico dat eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel voor ‘eigen’ werkzaamheden afnemen. Duidelijke uitleg aan de medewerkers over het doel van taakroulatie (voorkomen overbelasting) in relatie tot gezondheidsklachten en arbeidsverzuim, kan dit voorkomen.

Mens, proces, techniek

De taakroulatie is een van de praktische oplossingen voor gezond en veilig werken en een good practice uit de Code Gezond en Veilig Magazijn. Voorbeelden uit het bedrijfsleven waarbij zowel de mens, als proces en techniek aan de orde komt. Technische oplossingen zijn mooi, maar ze werken niet als de mens niet is meegenomen in het vinden van de oplossing of in instructie hoe de oplossing te gebruiken.