20-01-2015  In het kader van de Bewust Veilig Campagne 2012 zijn er in samenwerking met meerdere partijen - waaronder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - verschillende nieuwe opleidingen, tools  en workshops ontwikkeld. Dit waren onder andere de workshops Bewust Veilig Leidinggeven aan Nieuwkomers, Bewust veilig leidinggeven aan Anderstaligen, Stimuleren Veilig gebruik Heftruck, Stimuleren Veiligheid op de werkvloer, en Bewust Veilig Leidinggeven.

Als tool zijn er in samenwerking met de afdeling bedrijfsadvies van EVO een Zelfscan Magazijnveiligheid en een Miniscan Veiligheid voor leidinggevenden ontwikkeld. In samenwerking met een psychologisch adviesbureau is er een dierentest ontwikkeld waarbij deelnemers aan de hand van vragen kunnen ontdekken welk (dieren)karakter eigenschappen men heeft, en wat voor invloed dat kan hebben op hun gedrag.

Positief

Bedrijven konden met subsidie een totaalpakket van intake, nulmeting, interventie en effectmeting afnemen bij EVO. De bedrijven die zo gelukkig waren dat ze in aanmerking kwamen voor dit traject beoordeelden deze manier van opleiden als zeer positief. Voornamelijk de integrale benadering van het bedrijf op verschillende niveaus werd door de deelnemende bedrijven als zeer leerzaam, en doelmatig ervaren.

In het kader van de nieuwe onderwijsvisie biedt EVO tegenwoordig niet alleen standaard opleidingen aan, maar gaan wij steeds meer klantgericht maatwerk te leveren. Uit onderzoek blijkt dat het leereffect van een opleiding bestaat uit drie onderdelen: 70 procent wordt bereikt door ervaren en doen, 20 procent door sociale aspecten (leren van medestudenten) en 10 procent door theorie. Het combineren van deze factoren zorgt ervoor dat de cursist het geleerde meteen in praktijk kan brengen. Natuurlijk zal er vooraf een duidelijk onderzoek moeten plaatsvinden naar de leervragen van de klant. Dit gebeurt vaak in overleg met een veiligheidsdeskundige die naar aanleiding van ongevallen analyses kan vaststellen waar precies aandacht aan gegeven moet worden tijdens de opleiding.

Veilig en onveilig

Een van de maatwerkopleidingen is de Workshop Veilig werken in het Magazijn. De workshop is bedoeld voor magazijnmedewerkers, logistiek medewerkers, heftruckchauffeurs, en eigenlijk voor iedereen die wel eens in het magazijn rondloopt. In de workshop leren medewerkers hoe zij het veiligheidsgedrag van zichzelf en anderen kunnen beïnvloeden. Ze leren bijvoorbeeld hoe veilig ze zelf zijn, en hoe ze anderen kunnen aanspreken op veilig en onveilig gedrag. Uit onderzoek van EVO blijkt dat negen van de tien medewerkers de veiligheidsregels in een magazijn weet, maar dat maar zeven van de tien het echt serieus nemen. Dit betekent dat drie van de tien medewerkers onnodige risico`s nemen.

Na de workshop zijn de deelnemers:

  • in staat om te benoemen welke factoren/maatregelen invloed hebben op de arbeidsveiligheid in het magazijn
  • in staat om technische en organisatorische verbetermaatregelen te benoemen en toe te passen
  • zich ervan bewust dat zij zelf een belangrijke rol spelen bij het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van zichzelf en collega`s
  • in staat om iemand anders aan te spreken op zijn of haar veiligheidsgedrag
  • in het bezit van praktische tips, tricks en tools om het veiligheidsbewustzijn van henzelf en anderen te vergroten

Inmiddels hebben we alweer een aantal keren met groot succes deze workshop verzorgd. Bij een aantal bedrijven bestond de doelgroep uit een mix van deelnemers vanuit verschillende niveaus binnen de organisatie. De workshop wordt over het algemeen als zeer nuttig ervaren.

Met name het maken van de tests en er daarna met elkaar over praten geeft veel aanknopingspunten om het veiligheidsbewustzijn en zo ook de veiligheid binnen de organisatie op een hoger peil te brengen.