18-03-2014  Het wereldwijde luchtvrachtcongres van de International Air Transport Association (IATA) moest een groot feest worden. Dit jaar bestaat de commerciële luchtvaart namelijk precies honderd jaar. Na een week vol vergaderingen, lezingen en discussies kunnen we concluderen dat er echter weinig te vieren valt.

Papierloos

De grootste teleurstelling kwam toch wel uit de hoek van E-freight. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar de industrie heeft de geplande doelstelling van twintig procent ‘E-Airwaybill’-penetratie voor 2013 niet waargemaakt. Het percentage bleef op twaalf procent steken. Ook zei een meerderheid van de expediteurs die in 2013 nog niet klaar was voor E-freight, dat ook in 2014 nog niet te zijn.

48 uur

In de vele gesprekken die EVO en de European Shippers’ Council (ESC) met IATA voerden, bleven we hameren op de transittijden. Het blijft vreemd dat het vijf dagen duurt om goederen van een Aziatische luchthaven naar een distributiecentrum in Nederland te krijgen. Het zit immers maar zeventien uur in een vliegtuig.

IATA’s vrachtdirecteur heeft het pleidooi van EVO en de ESC overgenomen; er moet in 2020 48 uur van deze transittijd af. De luchtvrachtindustrie moet zo aantrekkelijker worden voor verladers.

‘Modal shift’

EVO’s raad voor lucht- en expresvervoer spreekt met grote regelmaat over een zogenoemde ‘modal shift’ van luchtvaart naar andere modaliteiten. Onderzoeksbureau Seabury concludeerde dat er inderdaad sprake is van een verschuiving: in 2000 bedroeg het percentage luchtvracht nog 3,1 procent van de totale goederenstroom, dit daalde naar 1,7 procent van het totale volume in 2014 – en deze trend zet volgens Seabury door.

Capaciteit

Het goede nieuws voor de verlader komt uit de hoek van de capaciteitstoenamen. Waar de vraag naar vracht significant achterblijft, stijgt de vraag naar vliegtuigstoelen rustig door. De nieuwste Airbus en Boeing beschikken over een groot vrachtruim – deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de beschikbare capaciteit sterker stijgt dan de vraag. Dit betekent lage vrachttarieven voor verladers.

Het congres werd afgesloten met een slotconclusie. De door EVO en de ESC aangedragen tekst, waarin verladers pleiten voor een betrouwbaardere dienstverlening die transparant en duurzaam is, werd volledig overgenomen. Wat ons betreft moet de klant centraal staan. Hopelijk was het IATA-congres daar een eerste aanzet toe.