Beleidsadviseur Marco Wiesehahn is namens EVO aanwezig bij de vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen. Op evo.nl doet hij hier verslag van.

Op dag één van de IMO-vergadering over het verplicht wegen van containers zijn er geen doorslaggevende besluiten genomen. Wel zijn de eerste piketpalen geslagen.

Verplichting

Duidelijk is dat het secretariaat van de IMO, plus een aantal belangrijke lidstaten, hun zinnen hebben gezet op het verplicht stellen van het wegen van containers (dan wel het gecertificeerd berekenen van het gewicht).

Het voorstel van de internationale organisatie van vakbonden  (ITF), om alleen het fysiek wegen van beladen containers toe te staan als officiële weegmethode, lijkt vooralsnog op weinig steun te kunnen rekenen. Maar ook die optie is nog niet van tafel.

Een werkgroep gaat nu aan de slag om te werken aan een compromistekst over de wijze waarop de verificatie van het containergewicht moet worden vormgegeven.

Vrijdag

Of het uiteindelijke resultaat van de werkgroep ook echt door alle IMO-lidstaten wordt ondersteund, zal vrijdag blijken. Dan komt de plenaire vergadering van de subcommissie weer bijeen om in te stemmen met het wetsvoorstel van de werkgroep, of het te verwerpen.

Verwerpen

EVO en de Europese koepelorganisatie voor verladers, de European Shippers’ Council (ESC), sturen aan op het verwerpen van voorstellen die de bestaande verplichting voor het delen van de juiste informatie over het gewicht van de container met een rederij verder specificeren.

Deze maatregel maakt de keten namelijk niet veiliger, maar brengt wel acht miljard dollar aan extra kosten per jaar met zich mee. Dat achten EVO en de ESC disproportioneel.