Beleidsadviseur Marco Wiesehahn is namens EVO aanwezig bij de vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen. Op evo.nl doet hij hier verslag van.

18-09-2013  Op dag twee van de vergadering van de IMO heeft een werkgroep ' consensus'  bereikt over de vraag of en hoe het gewicht van containers gecertificeerd moet worden.

Als het aan de werkgroep ligt, moeten verladers vanaf 2016 verplicht een certificaat met het geverifieerde gewicht van de beladen container (met de verschepingsinstructies) afgeven aan de rederij of terminal. Dat mag dan door de hele gepakte container te wegen of het gewicht op een gecertificeerde wijze te berekenen.

Verladers

Ook Nederland steunt het voorliggende voorstel. Het is alleen jammer dat verladersorganisaties niet om een mening gevraagd wordt.

In de vergaderingen van IMO hebben verladersorganisaties namelijk geen stem.  Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld vertegenwoordigers van rederijen, havens en werknemersbonden.

Kunstmatige consensus

EVO is dan wel met de Nederlandse delegatie mee, maar alleen als toehoorder. Spreekrecht wordt niet verleend. Dat maakt de nu bereikte ‘consensus’ in de IMO-werkgroep een kunstmatige consensus.

Zolang de bezwaren van verladersorganisaties over de effectiviteit van de beoogde regeling en de met de regeling gepaard gaande kosten niet geadresseerd worden, laat staan serieus genomen worden, kan van een werkelijke consensus geen sprake zijn.

Steun

Achter de schermen wordt dan ook zeker hard gewerkt om landen (ook landen die niet deelnemen aan de werkgroep vergadering) te informeren over de nadelen van de voorgestelde maatregelen. Het is uiteindelijk aan de plenaire vergadering van de IMO-subcommissie om te bepalen of zij het voorstel steunen.

De plenaire vergadering komt vrijdag weer bijeen. Dan wordt er dus mogelijk weer een stap gezet op weg naar een definitief besluit het wegen van containers verplicht te stellen.  Wordt vervolgt.