Beleidsadviseur Marco Wiesehahn is namens EVO aanwezig bij de vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen. Op evo.nl doet hij hier verslag van.

Op de derde dag van de IMO-vergadering over containerveiligheid is de werkgroep vooral bezig geweest met het (minutieus) vaststellen van hetgeen er de afgelopen twee dagen is afgesproken.

Duidelijk is dat de landen in deze werkgroep het voorstel om het gewicht van containers gecertificeerd vast te leggen, gaan voorleggen aan de plenaire vergadering van deze subcommissie van de IMO. Het klinkt wat ingewikkeld, maar het is de opmaat naar een definitieve besluitvorming.

ESC

In de buitenwereld begint het echter al te rommelen. De European Shippers’ Council (ESC), de Europese koepelorganisatie voor verladers, heeft haar ongenoegen over het gebrek aan discussie in de werkgroep kenbaar gemaakt.

Verladers

In Lloyd's List, een goed gelezen blad in maritieme kringen, bekritiseerde de ESC namelijk dat reguliere verladers niet in de IMO vertegenwoordigd zijn. De beslissingen van de IMO hebben wel gevolgen voor handels- en productiebedrijven, maar die hebben gek genoeg geen stem. Binnen de IMO vinden ze dat misschien logisch, maar daar buiten zeker niet.

Het rapport van de afspraken uit de werkgroep gaat nu naar het secretariaat van de plenaire vergadering. Daar zullen lidstaten hun eindoordeel geven over het voorstel.

Advies

Hopelijk hebben zij het advies van de ESC dan al ter harte genomen om het voorstel eerst voor te leggen aan vertegenwoordigers van hun eigen handels- en productiebedrijven, alvorens er mee in te stemmen.