27-01-2014  Zoals u wellicht weet onderhandelen de Europese Unie en de Verenigde Staten sinds de zomer van 2013 over een vrijhandelsakkoord. De onderhandelingen gaan gestaag door, maar de barrières worden ook steeds zichtbaarder.

Mede daarom vraagt de Europese Commissie een burgers en bedrijven om hun mening. Een goede stap. Het zou namelijk jammer zijn als kleine barrières de grote winst van een akkoord ondermijnen.

Waar staan we nu?

In december vond de derde onderhandelingsronde plaats. Volgens de Commissie is daarbij vooruitgang geboekt op drie onderwerpen – markttoegang, handelsregels (zoals een vereenvoudiging van douaneprocedures) en beschermende regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

In de volgende onderhandelingsronde in maart spreekt men in Brussel, in aanwezigheid van president Obama, verder.

Onrust

Er is onrust ontstaan over een specifiek element in de onderhandelingen, namelijk het ‘Investors-state dispute settlement’ (ISDS).

Via dit mechanisme kunnen investeerders rechtstreeks een juridische procedure starten tegen betrokken landen via een ad hoc opgezet arbitragetribunaal.

Dit betekent volgens critici dat er teveel macht bij de bedrijven komt te liggen en de overheid het nakijken heeft. De onderhandelaars vinden echter dat hiermee de onpartijdigheid wordt gewaarborgd.

Met de huidige onrust en het verlies van bevoegdheden van nationale rechters is het nog maar de vraag of het Europees Parlement met dit onderdeel, en dus met het hele akkoord, instemt.

De open consultatie moet er daarom vooral voor zorgen dat de commissie zich gedragen weet door ‘het volk’.

Winst

De onrust die is ontstaan over één onderwerp geeft aan hoe broos een mogelijk akkoord is. En dat terwijl iedereen overtuigd is van de grote winst die er valt te behalen, namelijk een groei van de Europese economie met 119 miljard per jaar.

Het is belangrijk deze winst in het vizier te houden. Voor EVO-leden is dat het wegnemen van handel belemmerende maatregelen zoals verschillende producteisen, exportcontrolemaatregelen en zware douaneprocedures. Daar zit voor het Nederlandse bedrijfsleven de grote winst.