02-09-2013  De lobby van EVO voor een betere bereikbaarheid is actueler dan ooit. Vooral in Zuid-Holland. Onze strijd verslapt dan ook niet – integendeel.

Ja: op enkele trajecten in Zuid-Holland nemen de files iets af. Dit komt deels door de aanleg van nieuwe (spits)stroken, zoals op de A4 bij Leiderdorp. Maar ook door de economische crisis. De goederenstroom van het bedrijfsleven verloopt ook efficiënter. Forenzen mijden steeds vaker de file.

Infrastructuur

Maar Zuid-Holland is nog lang niet van het fileleed af. Door de bezuinigingen van overheden dreigen er steeds minder investeringen in infrastructuur. Ook zijn veel belangenorganisaties in zichzelf gekeerd omdat ze simpelweg het hoofd boven water proberen te houden.

Begrijpelijk. Maar: als we nu bij de pakken neer gaan zitten, komt er de komende jaren niet veel schot in de zaak. En dat terwijl er juist werk aan de winkel is.

Neem bijvoorbeeld een betere ontsluiting van de oostzijde van Rotterdam (de A20 Terbregseplein -Gouwe, de N210 bij Algerabrug en de A15 Papendrecht - Gorinchem). Aan de oostzijde lijkt Rotterdam ingemetseld te zijn. En dat terwijl Zuid-Holland geen bevolkingskrimp kent. Sterker nog: er trekken nog steeds mensen naar de provincie toe. Dit brengt economische activiteiten met zich mee, met als gevolg meer vervoersdrukte.

Bestuur

Niet alleen de ‘harde’ infrastructuur behoeft aandacht. EVO houdt ook het lokale politieke bestuur in het vizier.

Zo ondervindt de regio Rijnmond bijvoorbeeld overlast van (langdurig) parkerende buitenlandse chauffeurs. Ook lijkt er een mismatch te zijn tussen de wensen van vervoerders van gevaarlijke stoffen en het parkeeraanbod in de Rotterdamse haven. Tevens zorgen huidige krappe venstertijden en andere beperkingen van stedelijke distributie voor inefficiënties in de goederenstroom van bedrijven.

Lobby

Kortom: de lobby van EVO voor een betere bereikbaarheid van Zuid-Holland blijft nodig. Wanneer de bereikbaarheid in deze belangrijke regio blijft kwakkelen missen wij een belangrijke kans om een prominente plek in de wereldeconomie te veroveren, of op zijn minst te behouden.

Bent u zelf ondernemer en werkzaam in Zuid-Holland? Heeft u vragen over de bereikbaarheid of andere hindernissen in uw goederenstroom? Neem gerust contact met mij op.