08-04-2013  Tijdens mijn opleiding Foundations of Management in 2008 kreeg ik les van Jack van der Veen en maakte ik kennis met logistiek en Supply Chain Management. Tijdens zijn lessen speelde hij ‘de Beer Distribution Game’. Voor mij werd zo de enorme keten tussen een producent en een gebruiker zichtbaar. Ook zag ik in hoe waardevol vertrouwen en samenwerking in de keten is. De kennis uit de lessen van Jack van der Veen is me altijd bijgebleven en helpt me nog steeds als secretaris van de Raad voor Logistieke Kennis.

Kennis maken door kennis te maken

Het EVO-Jaarcongres op 5 juni op Nyenrode Business Universiteit staat niet alleen in het teken van kennis maken, maar ook kennismaken. Mensen moeten met elkaar kennismaken, om kennis over te kunnen dragen. Tijdens het congres ontmoet u nieuwe mensen en krijgt u nieuwe, interessante informatie. Ook hoort u wat logistieke kennis voor u kan betekenen.

De keuze voor de locatie van het Jaarcongres is gezien het thema heel toepasselijk. Belangrijk onderdeel van het programma is namelijk de inaugurele rede van Jack van der Veen. Hij zal die dag het ambt van hoogleraar op de EVO-leerstoel Supply Chain Management aan Nyenrode aanvaarden. Met deze leerstoel wil EVO meer logistieke kennis ontwikkelen, beschikbaar en praktisch toepasbaar maken voor haar leden. Natuurlijk kunt u op het Jaarcongres ook met Jack van der Veen kennismaken.

Raad voor Logistieke Kennis

EVO werkt al langer aan het beter beschikbaar maken van logistieke kennis. Zo werd in 2009 de Raad voor Logistieke Kennis opgericht. Hierin werken verladers, onderzoekers en adviesorganisaties samen om de EVO-achterban kennis te laten maken met de laatste ontwikkelingen in de wetenschap en het overheidsbeleid. Ook zorgen we ervoor dat waardevolle kennis onze leden bereikt en bepalen we de thema’s voor ons Jaarboek en Jaarcongres.

De rijdende professor

EVO heeft de handen ineen geslagen met Nyenrode Business Universiteit om nog gerichter kennis te ontwikkelen en te verspreiden. Nyenrode is een business school met de juiste insteek voor EVO: voor en door het bedrijfsleven.

Om u te betrekken bij het onderzoek en de activiteiten van de leerstoel, gaat onze hoogleraar het land in. Eerder was hij ook al een ‘rijdende professor’. Destijds om studenten te werven voor Nyenrode en om aan te tonen wat een mooie vakgebieden logistiek en Supply Chain Management zijn. Dit keer wil hij graag van u horen wat er speelt en waar EVO en hij u mee kunnen helpen. Om zo met u te werken aan betere logistieke ketens.