17-03-2016  EVO heeft een duidelijke boodschap aan de politiek: bedrijven kiezen een haven op basis van prijs en kwaliteit. Daarom is het van levensbelang dat de politiek ervoor zorgt dat de Rotterdamse haven twee zaken goed op orde heeft: de inspecties en de infrastructuur.

Bedrijven kiezen namelijk niet een haven uit op basis van in welk land die haven ligt. Zoals minister Schultz van Haegen dit in de zomer van 2014 verwoordde: 'Verladers zijn niet getrouwd met de Nederlandse zeehavens.'

Tweede Kamer

Vandaag praat de Tweede Kamer met havenbeheerder, belangenorganisaties en wetenschap in een rondetafelgesprek. Uiteraard zit EVO ook aan tafel.

De positie van Nederland staat namelijk op het spel. De logistieke en economische concurrentiepositie wel te verstaan. Daarom moet de Rotterdamse haven aantrekkelijk blijven voor alle handels- en productiebedrijven die hun goederen van, naar en door Nederland laten vervoeren.

De overheid heeft invloed op het serviceniveau dat de Rotterdamse haven kan bieden. Zo doet bijvoorbeeld de douane goed werk met snelle en gerichte inspecties met oog voor het belang van de betrokken bedrijven.

Zorgen

Diezelfde bedrijven hebben ook zorgen. Met name ten aanzien van de beperkte samenwerking tussen de inspectiediensten (douane, Inspectie SZW, ILT en NVWA). Daar is efficiencywinst te behalen.

Ook als het gaat om de vaststelling van de inspectietarieven zijn de lasten in Rotterdam hoger dan in veel havens elders in Europa. Dat werkt nadelig op de gepercipieerde servicestandaarden van Rotterdam onder handels- en productiebedrijven en ondermijnt de concurrentiepositie van het gehele Rotterdamse havenindustrieel complex.

Infrastructuur

Aan- en afvoercapaciteit over de weg, het water en het spoor zijn uiteraard ook een randvoorwaarde voor een kwalitatief hoogwaardige hub en een belangrijke verantwoordelijkheid van de overheid.

Het infrastructurele netwerk dat de haven van Rotterdam ontsluit, is goed, maar wordt terecht door de Nederlandse overheid verder verbeterd met extra investeringen in de weg- en spoorinfrastructuur rond, van en naar Rotterdam. De kwaliteit van de aan- en afvoerfaciliteiten is ook een criterium voor handels- en productiebedrijven om hun stromen via Rotterdam te dirigeren of juist via andere havens in Noordwest Europa.

Het blijvend monitoren en verbeteren van de fysieke én digitale bereikbaarheid van de bedrijven in het havengebied van Rotterdam is een must voor behoud van een sterke concurrentiepositie en wint Rotterdam de slag om de lading.

Slag om de lading

Bedrijven hebben keuze om hun goederenstromen via Rotterdam te laten gaan of via Gdansk, Hamburg, Antwerpen of Le Havre. De haven van Rotterdam onderscheidt zich met een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur, veel hoogwaardige overslagcapaciteit en een meedenkende douane. De haven in Rotterdam loopt soms achter de feiten aan door hoge inspectietarieven en gebrekkige samenwerking tussen inspectiediensten.

De politiek moet ervoor zorgen dat deze aan voorwaarden wordt voldaan, zodat handelaren en producenten ook in de toekomst blijven kiezen voor Rotterdam.