De lobby van EVO zorgt ervoor dat de belangen van Nederlandse verladers continu op het netvlies van beleidsmakers en marktpartijen staan. Beleidsadviseur Ruben Willems over een lobbyresultaat uit 2012: het voorkomen van een verhoging van de motorrijtuigenbelasting.

Het ministerie van Financiën had in het belastingplan voor 2012 opgenomen dat het Eurovignet in januari 2013 afgeschaft zou worden. EVO was daar op zich niet tegen, mits de afschaffing niet tot lastenverzwaringen zou leiden. Toen dat wel het geval bleek, is EVO in actie gekomen. Bij het departement en de Tweede Kamer is aangedrongen op gelijke lasten voor het bedrijfsleven.

In het Lenteakkoord van de zogeheten Kunduz-partijen werd besloten de afschaffing ongedaan te maken. Er kon hierbij een besparing gerealiseerd worden, omdat de inkomsten van buitenlandse vrachtwagens niet gecompenseerd hoefde te worden. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde daarop het besluit om het Eurovignet te behouden.

Lastenverlichting gelijk

EVO heeft vanaf het eerste moment aangegeven op zich geen tegenstander te zijn van afschaffing van het Eurovignet, maar daarbij duidelijk laten weten dat de lastenverdeling voor bedrijven met vrachtauto’s dan wel gelijk moet blijven.

Op zich was de afschaffing bedoeld om de administratieve lasten te verlichten en ervoor te zorgen dat bedrijven niet hoefden op te draaien voor de relatief hoge uitvoeringskosten van het systeem. Een probleem is echter dat veel EVO-leden niet met permanente vignetten werken, maar dag- of weekvignetten aanschaffen omdat ze slechts beperkt gebruik maken van het hoofdwegennet. 

In de plannen van het ministerie werden precies deze partijen hard geraakt. De lastenverhoging zou bij deze bedrijven neerkomen op 175 procent. Bij een bakwagen met een euronorm-3 waar wekelijks een dagvignet voor wordt aangeschaft, levert het niet doorgaan van de MRB-verhoging een besparing op van ongeveer honderd euro per voertuig per jaar.

Lobby

Dankzij de lobby van EVO zijn de voorgenomen afschaffing van het Eurovignet en de bijbehorende verhogingen en toeslagen gelukkig van de baan. Bedrijven worden daardoor niet geconfronteerd met een verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) van 122 procent en eigenaren van Euro-3-voertuigen hoeven niet te vrezen voor een extra toeslag