Blog | Lege pomp toont noodzaak samenwerken aan

Capaciteitstekort in de logistiek zorgt voor lege pompen

23-07-2018  Het zal menig automobilist en vrachtautochauffeur de afgelopen dagen rauw op zijn dak zijn gevallen. De onmogelijkheid om zijn tank vol te gooien omdat er geen benzine of diesel meer is. Maar voor insiders in de logistiek komt het nieuws over de lege tankstations niet als een verrassing. Het is al langer tijd om (internationaal) samenwerken in logistiek écht serieus te gaan nemen en zo de capaciteitstekorten (want dat is de oorzaak van het brandstoftekort) in de logistiek te verhelpen.

Logistiek systeem

Achter de aangetrokken economie, mooie groeicijfers en toenemende welvaart gaat  een groeiende goederen- en dienstenstroom schuil. En in de schaduw daarvan de behoefte aan meer opslag-, overslag- en vervoersfaciliteiten. Het logistieke systeem in Nederland draait dan ook al enige tijd op volle toeren om uw dagelijkse boodschappen op tijd in de supermarkt te krijgen, grondstoffen aan te leveren bij producenten en export van goederen naar het buitenland te faciliteren.  Maar je kunt er op wachten dat dat een keer spaak loopt. En dat gebeurt nu dus.

Chauffeurstekort

De belangrijkste oorzaak van het probleem is het chauffeurstekort. En daar moet je dan ook een deel van de oplossing zoeken. Er zijn niet voldoende gekwalificeerde chauffeurs meer om de tankwagens met benzine naar pompstations te rijden. Datzelfde geldt inmiddels ook  voor andere sectoren van de economie. Overal voelt men  het gebrek aan chauffeurs wat leidt tot late, te late of helemaal geen bevoorrading van winkels en bedrijven. Het heeft daarom de hoogste prioriteit om enerzijds de binnenlandse markt voor chauffeurs aantrekkelijker te maken, chauffeurs uitwisseling tussen bedrijven te vergemakkelijken en regels voor samenwerking in transport met de rest van Europa te versoepelen. Zo creëren we meer aanbod en blijven onze schappen (op tijd) gevuld.

Optimalisatie

Een tweede oplossingsrichting voor het probleem is het verhelpen van de nog niet optimale inzet van vervoerscapaciteit in het logistieke systeem. Er liggen nog veel kansen om, door samenwerking tussen handels- en productiebedrijven, ladingstromen beter aan- en af te laten voeren. Als we daar met elkaar echt werk van maken, creëren we automatisch meer vervoerscapaciteit. Maar dat vraagt wel om een verandering in denkwijze. Het serieus overwegen eigen lading  met de producten van anderen te laten vervoeren, vraagt om inspanning, samenwerking, vertrouwen en afstemming. Wij vragen daarom de overheid om samen met ons projectteams op te zetten om met name MKB-ers te helpen renderende samenwerkingskansen in de logistiek te  verzilveren.

Samenwerken   

De gebrekkige bevoorrading van tankstations in Nederland toont aan dat samenwerken in de logistieke keten geen keuze is maar een ‘must’.  Dat verlangt extra inspanning van het bedrijfsleven, maar ook een overheid die met een open blik naar de samenleving en het buitenland kijkt. Meer internationaal samenwerken, vraagt om flexibelere regels voor transport in Den Haag en Brussel. Daar willen wij graag samen met de overheid werk van maken.

Joost Sitskoorn
adjunct directeur 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder