20-10-2016  Zuid-Holland heeft onlangs goede zaken gedaan met de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz. Hieraan heeft EVO door een stevig lobbytraject bijgedragen.

Afspraken

In het zogeheten Bestuurlijke Overleg Meerjaren Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) is tussen de provincie en de minister een aantal afspraken gemaakt. Zo helpt het Rijk de regio om onder meer de A4 bij Leiderdorp aan te pakken om de files te voorkomen. Hiervoor wordt 50 miljoen euro uitgetrokken. Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) stond dit knelpunt op nummer 6 van de landelijke filetop-50 en blijft de filezwaarte hier onverminderd toenemen.

Versnelling

Ook helpt het Rijk de A20 tussen Nieuwerker aan den IJssel en Gouda te verbreden. Hier is zelfs versnelling van de aanpak mogelijk, doordat het Rijk 100 miljoen euro beschikbaar stelt. Het Rijk is verder akkoord gegaan om samen met de regio te analyseren hoe het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen op economisch, ruimtelijk en infrastructureel gebied kan worden versterkt door bijvoorbeeld de A4 tussen het Beneluxplein en Klaaswaal aan te leggen en de bedrijventerreinen in dit gebied verder te ontwikkelen.

Bereikbaarheid

De EVO-lobby heeft ook bijgedragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Zuid-Holland door de aanleg van de Blankenburgtunnel op korte termijn, de A16 Rotterdam (voorheen A13/A16) en de Rijnlandroute. De A4 Delft-Schiedam is al bijna een jaar in gebruik.

Besparing

Maar wat betekenen al deze lobbysuccessen voor ondernemers? Wat betekenen al die honderden miljoenen euro’s voor Zuid-Holland? De kans is groot dat uw voertuig vrijwel dagelijks twee keer een kwartier vaststaat in en file. Dat is dus een vertraging van een half uur per dag. Een snelle rekensom leert dat uw onderneming per dag 22,50 euro bespaart door betere doorstroming wanneer een uurtarief voor de vrachtauto van 45 euro wordt gehanteerd. Op jaarbasis is bespaart deze ondernemer zo’n 5625 euro.