In een snel veranderende wereld is innovatie van levensbelang. Helaas loopt logistiek niet voorop bij innovaties. Door gebruik te maken van een combinatie van softe en harde ‘management controls’ kan dat verbeterd worden.

Bijdrage

De noodzaak van innovatie wordt veel en vaak bepleit. Terecht. De wereld verandert immers razendsnel en om daarin voor klanten relevant en onderscheidend te blijven, is innovatie broodnodig. Om innovatie te bewerkstelligen, zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen. Ook de logistiek.

Ideeën en implementatie

Innovatie lijkt een breed aandachtsgebied, maar een eenvoudige definitie vat het kernachtig samen: ‘putting new ideas into action’. Innovatie gaat dus om ideeën. Grote of kleine ideeën over producten, resources, bedrijfsvoering, enzovoort. Innovatie gaat ook over het implementeren van goede ideeën, dus het managen van het implementatieproces.

Zonder nieuwe ideeën geen innovatie. Maar hoe komen we daaraan? Logistiekers staan doorgaans niet bekend om hun creativiteit, hetgeen de achterblijvende logistieke innovaties zou verklaren. Maar gelukkig is dat een misverstand. Doe eens navraag bij de mensen op de werkvloer en u zult zien dat iedereen ideeën heeft over hoe het beter kan. Het is dus een kwestie van ‘goed management’ om al die ideeën op tafel te krijgen.

Procesmanagement

Als de goede ideeën eenmaal geïdentificeerd zijn, kunnen die via procesmanagement worden geïmplementeerd. Aangezien logistiek uitblinkt in procesmanagement zou dit geen probleem mogen zijn. Maar dat is te eenvoudig gesteld. Processen zijn immers per definitie multifunctioneel. Voor de innovatie-implementatie zal de logistiek dus (nog beter) moeten samenwerken met andere afdelingen en organisaties.

Hard en soft

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bedrijven creativiteit kunnen stimuleren door harde en softe ‘controls’ te combineren. Harde controls zijn bijvoorbeeld het handhaven van protocollen en regels en het gebruikmaken van KPI’s om op targets te sturen. Softe controls gaan over het uitdragen van de kernwaarden van de organisatie, voorbeeldgedrag en het voortdurend in gesprek met elkaar zijn. 

In tegenstelling van wat veel mensen denken, is innovatie dus wel degelijk te managen.  Zorg er voor dat iedereen op de hoogte is van de uitdagingen waar de organisatie voor staat en dat iedereen wordt aangemoedigd daarin mee te denken. Installeer duidelijke processen en stuur daar op. Soft en hard samen. Logistiek zit vol met protocollen, procedures en KPI’s. Maar sturen we wel voldoende op soft controls? Of geldt voor logistiek ‘Soft is hard’ (op zijn Engels)?