Blog | Low carb logistics, als ‘t maar geen high crap logistics wordt…

22-04-2014  ‘Low carb logistics’, afgeleid van ‘low carb diet’. Een Low carb dieet is gebaseerd op  het verminderd innemen van koolhydraten (vooral snelle suikers en zoetstoffen). Juist deze koolhydraten zorgen voor overgewicht en hart- en vaatziekten. Het gevolg van het verminderen is dat het lichaam zich langzaam weer gaat instellen in een stabiele situatie waarbij energie-inname in balans is met energieverbruik.

Snelle suikers

Als ‘Low carb logistics’, afgeleid is van ‘low carb dieet’ wat zijn dan voor de logistiek de ‘snelle suikers’? Door wat worden dan overgewicht en hart- en vaatziekten bij verladers en vervoerders veroorzaakt? Overgewicht in een organisatie is misschien het best te vertalen in te veel activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant. Hart- en vaatziekten zijn de gevolgen van dat overgewicht. Overal in de organisatie zijn medewerkers ‘brandjes aan het blussen’. De snelle suiker voor een organisatie, die de ziektesymptomen veroorzaken, is de constante focus op de operatie. ‘Koste wat het kost’ die order leveren en ‘alles de deur uit’ leidt tot ‘morgen weer een dag’! Zo komen we toch nooit aan een structurele verbetering?

Low carb logistics zou zich moeten focussen op continu verbeteren van de eigen organisatie en van het netwerk waarmee zij de klant bedienen. Elke dag moeten we nadenken over procesverbetering: opruimen en schoonmaken, toepassen van technieken uit de ‘lean’-filosofie, zoeken naar echte oorzaken die processen verstoren. Dat zijn niet de ‘snelle suikers’ maar wel de koolhydraten die een organisatie nodig heeft om fit te zijn en te blijven.

Ontwenningsverschijnselen 

Toch zijn er aan een low carb-dieet ‘ontwenningsverschijnselen’ verbonden. Ik geef u er een paar: licht gevoel in het hoofd, geïrriteerdheid en verminderde kracht. Zouden er in uw organisatie ook ontwenningsverschijnselen optreden bij de invoering? Overtollige activiteiten verdwijnen, werk is eerder en beter gedaan… dat alles kan zo maar een licht gevoel in het hoofd geven. Irritaties over de voortdurende nadruk op opruimen en schoonmaken zullen in de het begin zeker optreden. Verminderde kracht; er zal tijd moeten worden vrijgemaakt om structureel te werken aan verbeteringen.

Wennen

Tot slot wil ik nog wijzen op een laatste ontwenningsverschijnsel: constipatieIn het low carb-dieet is het veranderen van de samenstelling van het voedsel vaak de oorzaak van optredende verstopping. Het lichaam moet wennen aan het ‘nieuwe’ voedsel. Dat wennen aan de nieuwe aanpak zal ook kunnen leiden tot constipatie in de organisatie. De verleiding om dan laxeermiddelen te nemen in de vorm van ‘ouderwets mouwen opstropen’ is groot. Trap niet in die verleiding, blijf structureel werken aan verbetering, want die constipatie is slechts tijdelijk. Laat de organisatie zich toch verleiden, dan wordt low carb logistics al gauw high crap logistics.