02-07-2015  Op 1 juli 2015 is het voorzitterschap van Luxemburg gestart. Het voorzitterschap dat voorafgaat aan het Nederlandse. Luxemburg volgt Letland op in de rij.

Het voorzitterschap van Luxemburg zet vooral in op versterking van het economisch herstel. De rol van de banken moet daarbij worden versterkt maar ook het 'Juncker investment plan' van 135 miljard euro speelt hierbij een rol. Opvallend is dat Luxemburg pleit voor een duidelijke industriepolitiek. Dit heeft lange tijd ontbroken in Europa. Ook het herstel van werkgelegenheid krijgt veel aandacht, vooral gericht op de jeugd.

Migratie

Beheersbare migratie en de strijd tegen terrorisme is een volgende prioriteit. Gezien de problemen die de laatste jaren in Calais zijn opgetreden, is dit een punt dat zeker ook transport en internationale handel betreft. In dit verband is het van belang dat Luxemburg kiest voor een mondiale aanpak. EVO pleit al jaren voor een meer geharmoniseerde aanpak van security en safety maatregelen.

Wat misschien wel het meest in het oog springt, is de ambitie de interne markt te revitaliseren. Luxemburg steekt nadrukkelijk de nek uit met het pleidooi om onder haar voorzitterschap de Voorstellen rondom het Vierde Spoorwegpakket prioriteit te geven. Deze voorstellen houden naast een liberalisatie van de spoormarkt ook een harmonisering van standaarden in. Een taai Brussels dossier.

Vervoerbeleid

Alle lof verdient ook de aankondiging te streven naar een echt Europees Vervoerbeleid. Dit preludeert op de herziening van het Witboek van de Commissie dat pas eind volgend jaar verschijnt en op het Roadpackage dat in dezelfde periode wordt verwacht. De Luxemburgse schreden op dit pad zullen dus zeker door Nederland worden opgevolgd. Ondersteuning van het werk van de Europese Commissie door de lidstaten, mits in de goede richting, is erg belangrijk.

Voor de internationale handel is het belangrijk dat wordt ingezet op een succesvolle afronding van de vergadering van de WTO (Wereld Handels Organisatie) in Nairobi in december. Ingewijden verwachten hier niet veel voortgang, maar alleen de ambitie is al politiek. Mislukking van de ronde zou leiden tot veel verder gezichtsverlies voor de WTO, die hiermee verder aan belang zou inboeten. Steun voor het handelsakkoord met de Verenigde Staten is ook erg belangrijk. Ook die onderhandelingen worden dit jaar niet meer afgerond, maar een goede voortgang van het proces en een depolitisering van de onderhandelingen zouden het proces al erg kunnen helpen.

Milieu

Veel aandacht is er voorts voor milieumaatregelen. Logisch aangezien in Parijs in december verder wordt gepraat over mondiale milieumaatregelen. Als de onderhandelingen daar mislukken, leidt dit proces - het wordt bijna saai - ook grote averij op. Last but not least probeert Luxemburg in de komende maanden het geschade aanzien van Europa op het wereldtoneel op te vijzelen.

Een mooie lijst van prioriteiten waarbij één van de kleinste lidstaten kiest voor een uiterst ambitieus pakket. Nederland krijgt hier de komende maanden als volgend 'slachtoffer' steeds meer mee te maken en zal zeker veel samen met Luxemburg afstemmen. Niet in de laatste plaats omdat Luxemburg ook nog eens  deel uitmaakt van de Benelux.