27-05-2013  Een EVO-lid maakt met zijn vrachtauto’s veel lege kilometers omdat hij zijn handelswaar naar zijn klanten vervoert en op de weg terug niet altijd ingekochte goederen voor zijn bedrijf kan ophalen. Bedrijfseconomisch erg onaantrekkelijk. Hij stelde mij de vraag of hij met zijn vrachtauto’s goederen voor anderen mag meenemen.

Wij merken dat steeds meer leden, mede door de economische omstandigheden, willen weten hoe ze hun voertuigen efficiënter en economisch voordeliger kunnen inzetten. Soms vraagt een bedrijf uit hun omgeving of zij goederen mee kunnen nemen.

Ja dat mag, maar …

Het vervoer in Nederland wordt geregeld door de Wet Wegvervoer Goederen, de WWG. Deze wet is van toepassing op voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het omschrijft eigen vervoer als:

‘Het vervoeren van goederen met vrachtauto’s ten behoeve van of afkomstig uit eigen bedrijf’.

Een eigen vervoerder mag dus slechts goederen vervoeren die hij verhandelt, bewerkt of verhuurt. Hieruit volgt dat een eigen vervoerder geen goederen mag vervoeren die niet van of voor hem bestemd zijn of waaraan hij geen bewerkingen verricht. Deze vorm van vervoer is voorbehouden aan de beroepsgoederenvervoerder.

Hoe kan een eigen vervoerder ervoor zorgen dat hij wel goederen voor anderen mag meenemen? Door aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Vergunning en andere consequenties

Een eigen vervoerder die goederen voor anderen wil vervoeren, moet een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Als hij voldoet aan de voorwaarden zal hij deze vergunning ook krijgen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere belangrijke zaken waarmee de beroepsvervoerder in spé rekening moet houden:

  • De  chauffeur op de vrachtauto moet in loondienst zijn van de vergunninghouder.
  • Als  de omzet uit transport meer is  dan een bepaalt percentage van zijn totale omzet, krijgt hij te maken krijgt met de cao voor het beroepsgoederenvervoer.
  • Hij kan worden verplicht om deel te nemen in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg.
  • Hij is wettelijk verplicht vervoerdocumenten te gebruiken.

Het is dus mogelijk om goederen van anderen te vervoeren, maar er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Het vervoeren van goederen voor derden kan economisch gezien voordeel opleveren, maar heeft zeker ook nadelen.

Meer informatie op Dag van het Eigen vervoer

Kom naar de Dag van het Eigen vervoer van EVO op 18 juni. Een van de workshops op deze dag gaat over de eisen en gevolgen van het vervoeren van goederen voor derden.