18-08-2015 In 2014 kwamen er zeker 77 mensen om het leven tijdens het uitvoeren van hun werk. Minstens 500 mensen liepen blijvend letsel op. Dit is een daling vergeleken met 2013, toen 92 personen omkwamen bij een bedrijfsongeval en 531 mensen blijvend letsel opliepen.

Meldingen

Toch komen er nog altijd zo’n 3.500 meldingen per jaar binnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van een (ernstig) arbeidsongeval. Kleine ongevallen hoeven niet gemeld te worden maar kunnen wel een indicatie zijn voor de risico’s op een groter arbeidsongeval. Daarom benadrukt EVO de noodzaak van het registreren van alle ongevallen op de werkvloer. Maar er zijn meer indicatoren die iets zeggen over de arbeidsveiligheid binnen een bedrijf.

Magazijnmanager

Onderzoek toont aan dat de leiderschapsstijl van een magazijnmanager - denk aan preventiegericht leidinggeven - een belangrijke voorspeller van het aantal magazijnongevallen is. Belangrijker dan het aantal genomen fysieke maatregelen. Bovendien leidt een focus op veiligheid van de manager niet noodzakelijkerwijs tot een verminderde productiviteit.

Daarom is de visie van EVO: een veilig magazijn is een efficiënt magazijn. Daar valt dus winst te behalen! Meer veiligheid betekent minder ongevallen, een betere werksfeer een hogere efficiency. En behalve inzet, kost dat niet veel.

Effect

Bedrijven investeren soms veel geld in het verbeteren van de veiligheid. Vooraf schatten ze echter onvoldoende in wat de effecten van deze investeringen zijn. Wat is het effect op de veiligheid? En op het bedrijfsresultaat? Zonder inzicht en zonder een goede samenhang van maatregelen, gaan veel investeringen teloor.

Werken met een heftruck kan bijvoorbeeld een fors risico opleveren. Collega-magazijnmedewerkers kunnen ook een risico vormen. Het heeft dus weinig zin om de heftruckchauffeur goed op te leiden terwijl collega’s in hun rol van voetganger toch even ‘van het padje’ gaan. Het ontbreken van oogcontact tussen voetganger en chauffeur is vaak de belangrijkste oorzaak van dit type ongeval.

Inzicht, samenhang van maatregelen, gedragsbeïnvloeding en een integrale aanpak. Je kunt het allemaal leren, maar het begint bij de magazijnmanagers en andere leidinggevenden.

EVO Bewust Veilig dossierpagina