08-03-2013  Professioneel, efficiënt en effectief werken zit verladers in het bloed. Continu op zoek naar het slimmer organiseren van je eigen goederenstromen om met minder kosten meer rendement te halen. EVO helpt verladers dat maximum resultaat op een gemakkelijker wijze te behalen. Wij werken aan een vruchtbare bedrijfsomgeving, zowel in vervoersmarkten als in de politiek, waardoor verladers vervolgens makkelijker hun werk kunnen doen. Het mooist komt dat vind ik tot uiting in het werk dat we verzetten in de keten van het containertransport, waar we overigens ook een congres over organiseren op 25 april.

Verbeteren van processen

Als je het containertransport van deur tot deur volgt, komen alle vormen van transport wel een keer om de hoek kijken. Zowel de afwikkeling van het containervervoer in het achterland als de services van lijnvaartrederijen op de grote wereldwijde trade lanes haken in deze tak van sport naadloos op elkaar aan. Op geaggregeerd niveau werken we bij EVO hard aan het verbeteren van alle processen en procedures die hierbij een belemmering vormen. Verbeteren van de serviceverlening door containerlijnvaartrederijen, een slimmere afwikkeling van binnenvaarttransport in onze havens, het op peil houden van wegcapaciteit voor het wegvervoer, het steeds verder optimaliseren van douaneafhandeling, het helpen invullen van een werkbare en toekomstbestendige IT-infrastructuur voor logistiek Nederland; het is maar een kleine greep uit de doelstellingen die EVO nastreeft bij het beïnvloeden van omgevingsfactoren die het rendement van verladend Nederland helpen vergroten.

EVO-Zeevrachtcongres

Met het congres dat we op 25 april organiseren, brengen we al die facetten van het containertransport bij elkaar. Zo hebben we de directeur achterlandverbindingen van CMA CGM, Joop Mijland, weten te strikken om zijn visie op achterlandverbindingen in Europa te delen. In de workshops geeft professor Claringbould verladers handvatten voor het opstellen van een goed contract en komt douanespecialist Godfried Smit uitleggen waarop verladers bij de douaneafhandeling goed moeten letten.

De ruimte hier is te kort om al die andere mooie onderwerpen die aan bod komen verder uit te schrijven. Daarvoor moet ik u doorverwijzen naar de meer uitgebreide informatie op deze website. Hoe dan ook, EVO staat midden in de keten van het containertransport en in het netwerk van partijen die containertransport mogelijk maken.

Op het EVO-zeevrachtcongres gaat u dat ondervinden. Laat dat netwerk, die kennis en kunde niet zomaar aan u voorbij gaan. Ik tref u dan ook graag persoonlijk op 25 april op dit voor verladers boeiende congres.