De lobby van EVO zorgt ervoor dat de belangen van Nederlandse verladers continu op het netvlies van beleidsmakers en marktpartijen staan. Beleidsadviseur Jeroen Bol over een lobbyresultaat uit 2012: de A74 rondom Venlo.

Tot grote opluchting van automobilisten en de inwoners van Venlo zelf is in 2012 besloten de nieuwe A74 in gebruik te nemen. Geen wachten meer voor stoplichten en kruispunten, dus minder economische schade door oponthoud, en geen milieuoverlast meer voor de inwoners in het oostelijk deel van de stad. Het verkeer rijdt nu soepel via een directe en snelle verbinding van de A73 richting Mönchengladbach en verder zuidwaarts.

De situatie in en rond Venlo was feitelijk al sinds de vorige eeuw maatschappelijk en economisch niet meer aanvaardbaar. Maar liefst anderhalf miljoen vrachtauto’s per jaar reden over de Venlose wegen, omdat dit een van de belangrijkste routes is richting Duitsland.

Aanleg

De discussie over de nieuwe weg heeft lang geduurd, maar de aanleg ervan was uiteindelijk in krap dertien maanden geklaard. Om overlast voor de omwonenden te beperken, is 35.000 vierkante meter geluidsscherm geïnstalleerd. 

Jarenlang moest het verkeer van en naar de Duitse autobahn 61 dwars door de bebouwde kom van Venlo. Iedereen kende de overlast, de opstoppingen en de verkeersonveilige situaties. De aanleg van de A74 heeft al die problemen opgelost.

Lobby

EVO lobbyde daarom al sinds 2000 voor aanleg van de nieuwe verbindingsweg. Mede door de invloed van EVO is de variant gekozen die de kortste en snelste verbinding maakt tussen de Bab 61 en A73, dus het traject waar onze leden het meest mee gediend zijn. Dit is niet meer dan zes kilometer lang, waarvan 2,5 kilometer in Nederland.

Praktijk

Concreet betekent dit dat de vierduizend vrachtauto’s die gemiddeld op werkdagen door Venlo reden nu per rit minimaal vijf minuten korter onderweg zijn. Dat lijkt misschien niet veel, maar het levert op jaarbasis een besparing op van minstens 3,5 miljoen euro. 

Sinds de oplevering zijn de opstoppingen in de kern van Venlo en economische schade voor het bedrijfsleven als gevolg daarvan verleden tijd.