20-11-2012  Nederlanders mijden sinds een aantal jaren steeds vaker de files. De een doet het door thuis te werken, de ander door later naar het werk te gaan en weer een ander kiest voor het openbaar vervoer. Met het mijden van files valt zelfs geld te verdienen. Neem nou SpitsScoren: via dit initiatief kun je 6,50 euro verdienen door de ochtend- en avondspits op de A15 te vermijden. Op diezelfde A15 is binnenkort 1.000 euro te verdienen per structurele filemijding door vrachtauto’s. Onze werkgevers en de overheid werken allerlei filemijdende concepten en producten uit. Er is ook een nieuw beroep ontstaan: de mobiliteitsmakelaar. Handel in mobiliteit groeit als kool. Iemand moet vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Spitsmijden via Beter Benutten

Het feit dat wij steeds meer de spits aan het mijden zijn of dat serieus overwegen, maakt ons uniek in de wereld. Londen en Stockholm hebben spitsheffing, Seattle heeft ooit een spitsmijdproject gehouden. Maar geen enkel land en geen enkele stad of regio heeft het spitsmijden op zo’n grote schaal toegepast als wij. Dit doen wij in vrijwel alle stedelijke regio’s onder de paraplu van het programma Beter Benutten. Een voorbeeld is het project Beter Benutten Rotterdam van de samenwerkingsorganisatie De Verkeersonderneming. Hun doel is het bereikbaar maken en houden van de Rotterdamse regio door het slim gebruiken van infrastructuur, slim reizen en slim werken. Daar mogen we best trots op zijn. Dit is sociale innovatie, maatschappij 2.0, de forens ‘reinvented’.

Beter Benutten doet er alles aan om snel resultaten te boeken. Zij zijn innovatief, slim en vastberaden. Iedereen die aan dit concept meewerkt is een uitvinder, een genie. En voor alle uitvinders en genieën geldt de spreuk van Edison: 'Genius is 1 percent inspiration and 99 percent perspiration'. Dat transpireren houdt voorlopig nog wel even aan.

Wij zijn dus uniek met ons spitsmijden. Misschien zie ik soortgelijke initiatieven in de rest van de wereld over het hoofd. Als dat zo is, laat het mij weten. Want dan hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. Per regio, stad, branche, gebruikersgroep et cetera worden werkende concepten bedacht. Maar zo’n concept moet zich financieel langdurig bedruipen en het loopt niet altijd van een leien dakje. Was het allemaal ‘kant & klaar’, dan zouden er geen files meer staan. 

Spitsmijden als exportproduct

Hadden wij tot nu toe tuinbouwproducten, offshore, eilanden opspuiten, (petro)chemie, transport en zakelijke dienstverlening als exportproduct, hier kunnen wij voortaan spitsmijden aan toevoegen. De exportmarkt hiervoor is groot. En deze wordt steeds groter dankzij de BRIC-landen.